logo

Từ khóa: "CD_KT" - Tìm thấy: 274 kết quả.

Tác giả: Schiff, Piter D.; Schiff Andrew J.; Nguyễn Dương Hiếu (dịch);

Thông tin xuất bản: Thời Đại, 2011

Số trang: 183 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 338.9

Từ khóa: Kinh tế; Tăng trưởng kinh tế; Suy thoái kinh tế;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Hoàng Xuân Cơ;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2005

Số trang: 247 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 658.4083

Từ khóa: Kinh tế môi trường;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trần Thúy Lan (Chủ biên);

Thông tin xuất bản: Hà Nội, 2005

Số trang: 155 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 338.5

Từ khóa: Kinh tế vi mô;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trần Thúy Lan;

Thông tin xuất bản: Hà Nội,, 2005

Số trang: 240 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 381

Từ khóa: Thương mại; Dịch vụ; Hàng hóa; Kinh tế;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Văn Luyện; Nguyễn Văn Luyện, Lê Thị Bích Thọ, Dương Anh Sơn;

Thông tin xuất bản: ĐHQGTPHCM,, 2005

Số trang: 352 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 346.07

Từ khóa: Thương mại quốc tế; Hợp đồng thương mại; Luật thương mại;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: ;

Thông tin xuất bản: Giáo dục,, 2006

Số trang: 181 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 330.072

Từ khóa: Quản trị doanh nghiệp; Kinh tế;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Quan Dong; Nguyễn Quan Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn;

Thông tin xuất bản: Thống kê,, 2006

Số trang: 383 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 330.015

Từ khóa: Toán kinh tế; Giáo trình; Kinh tế; Mô hình;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Từ Quang Phương;

Thông tin xuất bản: Lao Động - Xã Hội,, 2005

Số trang: 303 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 332.6

Từ khóa: Quản lý dự án; Đầu tư; Kinh tế;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trần Mạnh Tường;

Thông tin xuất bản: ĐH Sư Phạm,, 2007

Số trang: 282 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428.2

Từ khóa: Ngữ pháp Tiếng Anh; Bài tập; Động từ bất quy tắc; Giới từ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Thanh Huyền;

Thông tin xuất bản: Hồng Đức,, 2008

Số trang: 219 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 428.2

Từ khóa: Ngữ pháp Tiếng Anh; Bài tập; Hoàn thành câu;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trần Mạnh Tường;

Thông tin xuất bản: ĐH Sư Phạm,, 2008

Số trang: 354 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 428.2

Từ khóa: Ngữ pháp Tiếng Anh; Bài tập;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Thanh Hà;

Thông tin xuất bản: Từ Điển Bách Khoa,, 2008

Số trang: 234 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Ngữ pháp Tiếng Anh; Động từ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Chi Mai; Mai Thu;

Thông tin xuất bản: Văn Hóa - Thông Tin,, 2007

Số trang: 288 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 428.2

Từ khóa: Ngữ pháp Tiếng Anh; Động từ; Giới từ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Thanh Huyền;

Thông tin xuất bản: Hồng Đức,, 2008

Số trang: 263 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Tiếng Anh giao tiếp; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Anh Đức;

Thông tin xuất bản: ĐHQGHN,, 2014

Số trang: 190 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Từ vựng Tiếng Anh; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Vũ Thanh Phương;

Thông tin xuất bản: ,,

Số trang: 587 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Ngữ pháp Tiếng Anh; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Lưu Thị Duyên;

Thông tin xuất bản: Hà Nội,, 2006

Số trang: 91 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Ngữ âm Tiếng Anh; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Hall, Diane; Diane Hall, Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận (dịch và chú giải);

Thông tin xuất bản: TPHCM,, 2005

Số trang: 147 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Giới từ Tiếng Anh; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Thomas, Andrew; Andrew Thomas, HĐ Group (dịch và chú giải);

Thông tin xuất bản: Hồng Đức,, 2008

Số trang: 199 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Tiếng Anh đàm thoại; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Thành Long; Nguyễn Thành Long, Nguyễn Công Tâm;

Thông tin xuất bản: ĐHQGTPHCM,, 2004

Số trang: 148 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Giáo trình;

Bộ sử tập: Sách