logo

Từ khóa: "CD_DTVT" - Tìm thấy: 256 kết quả.

Tác giả: Gonzalez Guilermo;

Thông tin xuất bản: Prentice Hall ,, 1984

Số trang: 245 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.38 /

Từ khóa: Board; DC bias network; Microwave Transistor Amplifiers; Noise design;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: L. Adamy David;

Thông tin xuất bản: Artech House ,, 2003

Số trang: 228 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537 /

Từ khóa: Electronic Warfare; EW systems;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Saint Judy; Saint Christopher; Saint Christopher, Saint Judy;

Thông tin xuất bản: McGraw -Hill ,, 2001

Số trang: 155 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537 /

Từ khóa: IC Layout;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: W. Rhea Randll;

Thông tin xuất bản: Noble ,, 1994

Số trang: 447 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537 /

Từ khóa: Capacitors; Computer; Electric; Engineeering; Power Transfer Functions; Voltage Transfer Functions;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: C. Thierauf Stephen;

Thông tin xuất bản: Artech House ,, 2004

Số trang: 263 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537 /

Từ khóa: Circuit Board; Electric; Engineeering;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Duy; Trịnh Văn Tự; Trần Sỹ Túy; Trần Sỹ Túy, Nguyễn Duy, Trịnh Văn Tự;

Thông tin xuất bản: Đại học và trung học chuyên nghiệp ,, 1977

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 671.5 /

Từ khóa: Kim loại; Gia công; Nguyên lý;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Ngô Văn Quyết;

Thông tin xuất bản: Khoa học và kỹ thuật ,, 2005

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.82 /

Từ khóa: Chi tiết máy; Cơ khí; Phần mềm MAPLE 6; Phần mềm MDT 6; Thiết kế;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Chỉ Sáng; Hà Văn Vui; Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng;

Thông tin xuất bản: Khoa học và kỹ thuật ,, 2006

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815 /

Từ khóa: Cơ khí; Động cơ điện; Lò xo; Mối ghép; Đường ống; Sổ tay;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đình Thắng;

Thông tin xuất bản: Giáo dục ,, 2004

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 620.86 /

Từ khóa: An toàn điện; Điện; Giáo trình;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Ninh Đức Tốn;

Thông tin xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục ,, 2005

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.82 /

Từ khóa: Cơ khí; Dung sai lắp ghép; Dung sai; Sổ tay;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Hoàng Tùng,; Hoàng Tùng;

Thông tin xuất bản: Giáo dục ,, 2006

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.8028 /

Từ khóa: Công nghệ cơ khí; Giáo trình; Vật liệu cơ khí;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bùi Văn Hạnh; Võ Văn Phong; Nguyễn Thúc Hà; Nguyễn Thúc Hà, Bùi Văn Hạnh, Võ Văn Phong;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 245 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 671.52

Từ khóa: Cơ khí; Giáo trình; Hàn kim loại; Hàn;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Bảy; Ninh Đức Tốn; Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy;

Thông tin xuất bản: Giáo dục ,, 2006

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.82 /

Từ khóa: Dung sai lắp ghép; Kỹ thuật đo lường; giáo trình;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Phạm Thị Hoa;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục ,, 2005

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2 /

Từ khóa: Cơ khí; Giáo trình; Vẽ hình họcHình chiếu vuông gócHình chiếu trục đoBản vẽ lắp; Vẽ kỹ thuật;

Bộ sử tập: Sách