logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124

Tìm nâng cao


Từ khóa: "CD_DDT" - Tìm thấy: 1128 kết quả.
Sắp xếp:

Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp; Lê Thanh Vũ; Nguyễn Đức Nam;

Thông tin xuất bản: Đại học Công Nghiệp TP. HCM ,, 2007

Số trang: 137 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.2

Từ khóa: Khí nén; Thủy lực;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Lê Đình Bình; Nguyễn Hồng Vân; Trần Thị Bích Liên;

Thông tin xuất bản: Hà Nội, 2007

Số trang: 187 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.319

Từ khóa: Cung cấp điện; Đồ án; Kỹ thuật điện;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Thanh Huyền;

Thông tin xuất bản: Hồng Đức,, 2008

Số trang: 263 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Tiếng Anh giao tiếp; ;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Phạm Gia Hậu;

Thông tin xuất bản: CĐKT-CNTP,

Số trang: 111 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2

Từ khóa: Autocad; Cơ khí; Tin học; Phần mềm; Xây dựng;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Thế San; Nguyễn Ngọc Phương;

Thông tin xuất bản: Đà Nẵng, 2005

Số trang: 228 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.89

Từ khóa: Thiết kế mạch; Điều khiển tự động; Lập trình PLC;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trịnh Anh Ngọc;

Thông tin xuất bản: N/A, 2009

Số trang: 71 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Cơ lý thuyết; Cơ học;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 143 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Chi tiết máy; Thiết kế máy;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Văn Sáu; Phan Tử Thụ; Trần Khánh Hà; Nguyễn Gia Hanh; Nguyễn Gia Hanh, .....[et al.];

Thông tin xuất bản: KH & KT,, 2005

Số trang: 334 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.313

Từ khóa: Máy điện; Kỹ thuật điện;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Sở Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội;

Thông tin xuất bản: Sở Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội,, 2005

Số trang: 177 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.133

Từ khóa: Ngôn ngữ lập trình; Ngôn ngữ SQL; Tin học;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Đặng Văn Đào; Lê Văn Doanh;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2002

Số trang: 319 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Kỹ thuật điện;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đức Ánh;

Thông tin xuất bản: Trẻ, 1998

Số trang: 289 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3815

Từ khóa: Kỹ thuật điện tử; Mạch điện;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần, Trọng Minh; Trần Trọng Minh.;

Thông tin xuất bản: Giáo dục Việt Nam,, 2007

Số trang: 232 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.381

Từ khóa: Kỹ thuật điện tử; Điện tử công suất; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Lê Ngọc Hồng;

Thông tin xuất bản: KH và KT, 1998

Số trang: 322 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 620.112

Từ khóa: Sức bền vật liệu; Cơ khí;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Linh Giang; Nguyễn Linh Giang, Lê Văn Thái, Kiều Xuân Thực;

Thông tin xuất bản: Giáo dục,, 2007

Số trang: 215 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Lập trình C; Giáo trình; Ngôn ngữ lập trình; Tin học;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Hoàng Văn Chước;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2006

Số trang: 221 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.8

Từ khóa: Thiết bị sấy; Lí Thuyết; Kết cấu; Thiết kế; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Lâm Tăng Đức; Trần Đình Khôi Quốc;

Thông tin xuất bản: ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, 2007

Số trang: 229 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3815

Từ khóa: Kỹ thuật xung; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật số;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Gavin Philips;

Thông tin xuất bản: MakeUseOf, 2017

Số trang: 75 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Điện tử; Phần cứng; Máy tính;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Ngô Viết Khánh;

Thông tin xuất bản: GTVT,,

Số trang: 549 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.28

Từ khóa: Ô tô; Sửa chữa; Bảo dưỡng; Động cơ ô tô;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Hữu Quế;

Thông tin xuất bản: Giáo dục,,

Số trang: 163 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2

Từ khóa: Vẽ kỹ thuật; Bài tập; Cơ khí;

Bộ sưu tập: Sách