logo

Từ khóa: "CD_CNTT" - Tìm thấy: 544 kết quả.

Tác giả: Nguyễn Cường Thành;

Thông tin xuất bản: Thống kê,, 2003

Số trang: 276 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 4.028

Từ khóa: Sửa chữa máy tính; Lắp ráp máy tính; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Võ Văn Chín; Võ Văn Chín, Nguyễn Hồng Vân, Phạm Hữu Tài;

Thông tin xuất bản: ĐH Cần Thơ,, 2003

Số trang: 95 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 4.25

Từ khóa: Kiến trúc máy tính; Giáo trình; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Lê Trường An;

Thông tin xuất bản: Thống kê,, 2002

Số trang: 325 tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 4.028

Từ khóa: Máy tính; Nâng cấp; Sửa chữa; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Xuân Phong;

Thông tin xuất bản: Thanh Niên,, 2003

Số trang: 222 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 4.5

Từ khóa: Đĩa cứng; Cấu trúc máy tính; Lưu trữ thông tin; Máy vi tính; Tin học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Đỗ Thanh Liên Ngân; Đỗ Thanh Liên Ngân; Hồ Văn Tú;

Thông tin xuất bản: ĐH Cần Thơ, 2005

Số trang: 173 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.076

Từ khóa: Tin học; Bảo vệ dữ liệu; Giáo trình; Hệ điều hành; Phần cứng; Phần mềm;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Nam Thuận;

Thông tin xuất bản: GTVT,, 2007

Số trang: 257 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.381

Từ khóa: Máy scanner; Hướng dẫn sử dụng; Sửa chữa;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trần Mạnh Tường;

Thông tin xuất bản: ĐH Sư Phạm,, 2007

Số trang: 282 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428.2

Từ khóa: Ngữ pháp Tiếng Anh; Bài tập; Động từ bất quy tắc; Giới từ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Thanh Huyền;

Thông tin xuất bản: Hồng Đức,, 2008

Số trang: 219 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 428.2

Từ khóa: Ngữ pháp Tiếng Anh; Bài tập; Hoàn thành câu;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trần Mạnh Tường;

Thông tin xuất bản: ĐH Sư Phạm,, 2008

Số trang: 354 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 428.2

Từ khóa: Ngữ pháp Tiếng Anh; Bài tập;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Thanh Hà;

Thông tin xuất bản: Từ Điển Bách Khoa,, 2008

Số trang: 234 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Ngữ pháp Tiếng Anh; Động từ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Chi Mai; Mai Thu;

Thông tin xuất bản: Văn Hóa - Thông Tin,, 2007

Số trang: 288 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 428.2

Từ khóa: Ngữ pháp Tiếng Anh; Động từ; Giới từ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Thanh Huyền;

Thông tin xuất bản: Hồng Đức,, 2008

Số trang: 263 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Tiếng Anh giao tiếp; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Anh Đức;

Thông tin xuất bản: ĐHQGHN,, 2014

Số trang: 190 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Từ vựng Tiếng Anh; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Vũ Thanh Phương;

Thông tin xuất bản: ,,

Số trang: 587 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Ngữ pháp Tiếng Anh; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Lưu Thị Duyên;

Thông tin xuất bản: Hà Nội,, 2006

Số trang: 91 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Ngữ âm Tiếng Anh; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Hall, Diane; Diane Hall, Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận (dịch và chú giải);

Thông tin xuất bản: TPHCM,, 2005

Số trang: 147 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Giới từ Tiếng Anh; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Thomas, Andrew; Andrew Thomas, HĐ Group (dịch và chú giải);

Thông tin xuất bản: Hồng Đức,, 2008

Số trang: 199 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Tiếng Anh đàm thoại; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Thành Long; Nguyễn Thành Long, Nguyễn Công Tâm;

Thông tin xuất bản: ĐHQGTPHCM,, 2004

Số trang: 148 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Giáo trình;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Tổ Vật lý;

Thông tin xuất bản: ĐHCNTPHCM,, 2006

Số trang: 106 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Vật lý; ; Nhiệt; Điện; Hướng dẫn môn học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Padilla, Evelio; Evelio Padilla, Eleunion, Venezuela.;

Thông tin xuất bản: John Wiley and Son,, 2016

Số trang: 274 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.3126

Từ khóa: Electric substations–Automatic control; ;

Bộ sử tập: Sách