logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124

Tìm nâng cao


Từ khóa: "CD_CNTT" - Tìm thấy: 592 kết quả.
Sắp xếp:

Tác giả: Thanh Huyền;

Thông tin xuất bản: Hồng Đức,, 2008

Số trang: 263 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Tiếng Anh giao tiếp; ;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Phạm Gia Hậu;

Thông tin xuất bản: CĐKT-CNTP,

Số trang: 111 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2

Từ khóa: Autocad; Cơ khí; Tin học; Phần mềm; Xây dựng;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Văn Sáu; Phan Tử Thụ; Trần Khánh Hà; Nguyễn Gia Hanh; Nguyễn Gia Hanh, .....[et al.];

Thông tin xuất bản: KH & KT,, 2005

Số trang: 334 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.313

Từ khóa: Máy điện; Kỹ thuật điện;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Sở Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội;

Thông tin xuất bản: Sở Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội,, 2005

Số trang: 177 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.133

Từ khóa: Ngôn ngữ lập trình; Ngôn ngữ SQL; Tin học;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Linh Giang; Nguyễn Linh Giang, Lê Văn Thái, Kiều Xuân Thực;

Thông tin xuất bản: Giáo dục,, 2007

Số trang: 215 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Lập trình C; Giáo trình; Ngôn ngữ lập trình; Tin học;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Gavin Philips;

Thông tin xuất bản: MakeUseOf, 2017

Số trang: 75 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Điện tử; Phần cứng; Máy tính;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Hữu Quế;

Thông tin xuất bản: Giáo dục,,

Số trang: 163 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2

Từ khóa: Vẽ kỹ thuật; Bài tập; Cơ khí;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 393 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Anh Đức;

Thông tin xuất bản: ĐHQGHN,, 2014

Số trang: 190 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Từ vựng Tiếng Anh; ;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Hữu Quế;

Thông tin xuất bản: Giáo dục,, 2007

Số trang: 214 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2

Từ khóa: Vẽ kỹ thuật; Cơ khí; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Đỗ Thanh Liên Ngân; Đỗ Thanh Liên Ngân; Hồ Văn Tú;

Thông tin xuất bản: ĐH Cần Thơ, 2005

Số trang: 173 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.076

Từ khóa: Tin học; Bảo vệ dữ liệu; Giáo trình; Hệ điều hành; Phần cứng; Phần mềm;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Tổ Vật lý;

Thông tin xuất bản: ĐHCNTPHCM,, 2006

Số trang: 106 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Vật lý; ; Nhiệt; Điện; Hướng dẫn môn học;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 387 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Bài tập;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Đào Thái Diệu;

Thông tin xuất bản: ĐHCN TP.HCM, 2008

Số trang: 99 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.37

Từ khóa: Đo lường; Cảm biến; Điều khiển;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Cửu Việt;

Thông tin xuất bản: ĐHQG Hà Nội, 2000

Số trang: 351 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 340.0711

Từ khóa: Pháp luật; Nhà nước; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Lương Duyên Bình;

Thông tin xuất bản: Giáo dục, 2005

Số trang: 157 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: vật lý; giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Bùi Quốc Khánh; Nguyễn Văn Liên; Nguyễn Thị Hiền;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2005

Số trang: 311 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 537.6

Từ khóa: Truyền động điện;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Ban Điều Khiển Điện;

Thông tin xuất bản: ĐHQG Hà Nội,, 2003

Số trang: 72 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Khí cụ điện; Kỹ thuật điện;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Ngô Hồng Quang;

Thông tin xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ,, 2009

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3 /

Từ khóa: Cung cấp điện; Kỹ thuật điện;

Bộ sưu tập: Sách