logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124

Tìm nâng cao


Từ khóa: "CD_CK" - Tìm thấy: 510 kết quả.
Sắp xếp:

Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp; Lê Thanh Vũ; Nguyễn Đức Nam;

Thông tin xuất bản: Đại học Công Nghiệp TP. HCM ,, 2007

Số trang: 137 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.2

Từ khóa: Khí nén; Thủy lực;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Thanh Huyền;

Thông tin xuất bản: Hồng Đức,, 2008

Số trang: 263 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Tiếng Anh giao tiếp; ;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Văn Địch (Chủ Biên);

Thông tin xuất bản: KH và KT , 1998

Số trang: 386 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Chế tạo máy; Công nghệ chế tạo máy; Thiết kế máy;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Thế San; Nguyễn Ngọc Phương;

Thông tin xuất bản: Đà Nẵng, 2005

Số trang: 228 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.89

Từ khóa: Thiết kế mạch; Điều khiển tự động; Lập trình PLC;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trịnh Anh Ngọc;

Thông tin xuất bản: N/A, 2009

Số trang: 71 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Cơ lý thuyết; Cơ học;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 143 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Chi tiết máy; Thiết kế máy;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Văn Địch; ;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2006

Số trang: 268 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.8

Từ khóa: Đồ gá; Cơ khí; Do ga;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Vũ Ngọc PI; những người khác,....;

Thông tin xuất bản: ĐHKTCNTN, 2001

Số trang: 173 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Thiết kế máy; Chi tiết máy;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Đặng Văn Đào; Lê Văn Doanh;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2002

Số trang: 319 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Kỹ thuật điện;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Lê Ngọc Hồng;

Thông tin xuất bản: KH và KT, 1998

Số trang: 322 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 620.112

Từ khóa: Sức bền vật liệu; Cơ khí;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Hữu Quế; Đặng Văn Cứ; Nguyễn Văn Tuấn;

Thông tin xuất bản: Giáo dục, 2009

Số trang: 230 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2071

Từ khóa: Vẽ kĩ thuật; Cơ khí; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Hoàng Văn Chước;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2006

Số trang: 221 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.8

Từ khóa: Thiết bị sấy; Lí Thuyết; Kết cấu; Thiết kế; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Hữu Quế;

Thông tin xuất bản: Giáo dục,,

Số trang: 163 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2

Từ khóa: Vẽ kỹ thuật; Bài tập; Cơ khí;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 393 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Anh Đức;

Thông tin xuất bản: ĐHQGHN,, 2014

Số trang: 190 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Từ vựng Tiếng Anh; ;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: TRần Thế San; Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương;

Thông tin xuất bản: KHKT,, 2008

Số trang: 128 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.8

Từ khóa: PLC; Lập trình ứng dụng; Chế tạo máy; Công nghiệp; Điều khiển logic; Tự động hóa;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Lê Văn Tiến Dũng;

Thông tin xuất bản: ĐHKTCNTPHCM, 2004

Số trang: 118 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.5

Từ khóa: Khí nén; Thủy lực; ;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Hữu Quế;

Thông tin xuất bản: Giáo dục,, 2007

Số trang: 214 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2

Từ khóa: Vẽ kỹ thuật; Cơ khí; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Tổ Vật lý;

Thông tin xuất bản: ĐHCNTPHCM,, 2006

Số trang: 106 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Vật lý; ; Nhiệt; Điện; Hướng dẫn môn học;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Thị Yên;

Thông tin xuất bản: Hà Nội., 2005

Số trang: 160 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 620.1

Từ khóa: Vật liệu cơ khí; Cơ khí; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách