logo

Từ khóa: "CDN_OTO" - Tìm thấy: 17 kết quả.

Tác giả: Trần Quang Vinh; TS. Lê Anh Tuấn (HDKH);

Thông tin xuất bản: ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2007

Số trang: 93 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.25

Từ khóa: Động cơ đốt trong; Nhiên liệu; Luận văn Thạc sĩ;

Bộ sử tập: Luận văn - Luận án

Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 143 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Chi tiết máy; Thiết kế máy;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Phạm Văn Mạnh; TS. Trần Thanh Thưởng (HDKH);

Thông tin xuất bản: ĐHSPKT TP.HCM, 2013

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.2

Từ khóa: Xe hai bánh; Công suất; Lực kéo; Vận tốc; Thông số kỹ thuật; Luận văn Thạc sĩ;

Bộ sử tập: Luận văn - Luận án

Tác giả: Lê Đát Toa;

Thông tin xuất bản: ĐH Nha Trang, 2011

Số trang: 117 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.25

Từ khóa: Ô tô; Động cơ; Nhiên liệu; Phát thải; Luận văn Thạc sĩ;

Bộ sử tập: Luận văn - Luận án

Tác giả: Phạm Hữu Truyền; Lê Anh Tuấn; Phạm Hữu Tuyến (HDKH);

Thông tin xuất bản: ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2014

Số trang: 151 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.25

Từ khóa: Ô tô; Động cơ; Nhiên liệu; Phát thải; Luận án Tiến sĩ;

Bộ sử tập: Luận văn - Luận án

Tác giả: Tạ Tuấn Hưng;

Thông tin xuất bản: ĐH Bách Khoa TP.HCM, 2017

Số trang: 176 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.28

Từ khóa: Ô tô; Xe vận tải; Xe đầu kéo; An toàn; Luận án Tiến sĩ;

Bộ sử tập: Luận văn - Luận án

Tác giả: Trương Mạnh Hùng;

Thông tin xuất bản: ĐHGTVTT, 2006

Số trang: 199 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.2504

Từ khóa: Ô tô; Cấu tạo ô tô;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Lê Hữu Sơn;

Thông tin xuất bản: ĐHGTVTTPHCM, 2005

Số trang: 213 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 623.85

Từ khóa: Cơ khí động lực; Tàu thủy; Thủy lực; Hơi nước;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Khoa Cơ khí động lực – Trường CĐCN Việt Đức.;

Thông tin xuất bản: Trường CĐCN Việt Đức., 2013

Số trang: 67 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.25

Từ khóa: Cơ khí động lực; Ô tô; Thủy khí; Thủy lực;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Đào Văn tới;

Thông tin xuất bản: ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2014

Số trang: 81 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.25

Từ khóa: Cơ khí động lực; Ô tô; Động cơ; Nhiên liệu; Phát thải; Luận văn Thạc sĩ;

Bộ sử tập: Luận văn - Luận án

Tác giả: Trịnh Anh Ngọc;

Thông tin xuất bản: N/A, 2009

Số trang: 71 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Cơ lý thuyết; Cơ học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Đặng Văn Đào; Lê Văn Doanh;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2002

Số trang: 319 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Kỹ thuật điện;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Việt Trường; Duy An;

Thông tin xuất bản: Giao Thông Vận Tải, 2001

Số trang: 232 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.287 75

Từ khóa: Xe gắn máy; Sửa chữa;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Vũ Ngọc PI; những người khác,....;

Thông tin xuất bản: ĐHKTCNTN, 2001

Số trang: 173 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Thiết kế máy; Chi tiết máy;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Orlop, P.I; Võ Trần Khúc Nhã (Biên dịch);

Thông tin xuất bản: Hải Phòng, 2003

Số trang: 621 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.8

Từ khóa: Cơ khí; Cẩm nang cơ khí; Thiết kế máy; Gia công cơ khí;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Thời Trung; Nguyễn Ngọc Thạnh; Nguyễn Trường Lĩnh;

Thông tin xuất bản: Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng, 2017

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: ô tô; sửa chữa ô tô; công nghệ ô tô;

Bộ sử tập: Giáo trình nội bộ

Tác giả: Guay, Martin; Martin Guay, Veronica Adetola and Darryl DeHaan;

Thông tin xuất bản: The Institution of Engineering and Technology,, 2015

Số trang: 269 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.836

Từ khóa: Adaptive control systems.; Predictive control.; ;

Bộ sử tập: Sách