logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124

Tìm nâng cao


Từ khóa: "CDN_OTO" - Tìm thấy: 96 kết quả.
Sắp xếp:

Tác giả: Trần Thế San; Đỗ Dũng;

Thông tin xuất bản: Đà Nẵng, 2008

Số trang: 472 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.28

Từ khóa: Ô tô; Sửa chữa; Bảo trì; Động cơ DIESEL; Động cơ ô tô;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trịnh Anh Ngọc;

Thông tin xuất bản: N/A, 2009

Số trang: 71 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Cơ lý thuyết; Cơ học;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 143 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Chi tiết máy; Thiết kế máy;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Vũ Ngọc PI; những người khác,....;

Thông tin xuất bản: ĐHKTCNTN, 2001

Số trang: 173 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Thiết kế máy; Chi tiết máy;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Đặng Văn Đào; Lê Văn Doanh;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2002

Số trang: 319 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Kỹ thuật điện;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Việt Trường; Duy An;

Thông tin xuất bản: Giao Thông Vận Tải, 2001

Số trang: 232 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.287 75

Từ khóa: Xe gắn máy; Sửa chữa;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Oanh;

Thông tin xuất bản: Hồng Đức, 2007

Số trang: 254 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.250

Từ khóa: Khoa học kỹ thuật; Kỹ thuật sửa chữa; Ô tô; Động cơ xăng; Cấu tạo ô tô;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trương Mạnh Hùng;

Thông tin xuất bản: ĐHGTVTT, 2006

Số trang: 199 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.2504

Từ khóa: Ô tô; Cấu tạo ô tô;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Cửu Việt;

Thông tin xuất bản: ĐHQG Hà Nội, 2000

Số trang: 351 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 340.0711

Từ khóa: Pháp luật; Nhà nước; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Orlop, P.I; Võ Trần Khúc Nhã (Biên dịch);

Thông tin xuất bản: Hải Phòng, 2003

Số trang: 621 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.8

Từ khóa: Cơ khí; Cẩm nang cơ khí; Thiết kế máy; Gia công cơ khí;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Khoa Cơ khí động lực – Trường CĐCN Việt Đức.;

Thông tin xuất bản: Trường CĐCN Việt Đức., 2013

Số trang: 67 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.25

Từ khóa: Cơ khí động lực; Ô tô; Thủy khí; Thủy lực;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Denton, Tom;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis Group, 2018

Số trang: 379 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.254

Từ khóa: Automobile Mechanical; Electrical Systems;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Lê Cung;

Thông tin xuất bản: ĐH Đà Nẵng, 2006

Số trang: 170 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.801

Từ khóa: Cơ khí; Chế tạo máy; Nguyên lý máy; Thiết kế máy;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc; Ninh Đức Tốn; Lê Văn Tiến;

Thông tin xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật, 2006

Số trang: 371 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí chế tạo; Công nghệ ; Chế tạo máy; Khoa học kỹ thuật; ;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Denton, Tom;

Thông tin xuất bản: ATT Training Ltd.,

Số trang: 976 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 629.2

Từ khóa: Automotive Technician Training; Automotive Technologies; Automobile Engineering;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Văn Thái,....[và những người khác];

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2006

Số trang: 267 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 620.11

Từ khóa: Vật liệu; Công nghệ; Vật liệu kim loại; Vật liệu Polyme; Vật liệu vô cơ;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Lê Hữu Sơn;

Thông tin xuất bản: ĐHGTVTTPHCM, 2005

Số trang: 213 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 623.85

Từ khóa: Cơ khí động lực; Tàu thủy; Thủy lực; Hơi nước;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Đặng Vũ Ngoạn; Nguyễn Văn Dán; Nguyễn Ngọc Hà; Trương Văn Trường;

Thông tin xuất bản: ĐH QG Tp.HCM, 2012

Số trang: 338 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 620.16

Từ khóa: Vật liệu kim loại; vật liệu cơ khí; giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Phí Trọng Hảo; Nguyễn Thanh Mai;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 187 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.9

Từ khóa: Kỹ thuật nguội; Cơ khí; Phương pháp gia công; Máy công cụ; nguội cơ bản;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Hữu Quế; Nguyễn Văn Tuấn;

Thông tin xuất bản: Bách Khoa Hà Nội, 2006

Số trang: 214 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2

Từ khóa: Vẽ kỹ thuật; Cơ khí;

Bộ sưu tập: Sách