logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124

Tìm nâng cao


Từ khóa: "CDN_LRMT" - Tìm thấy: 32 kết quả.
Sắp xếp:

Tác giả: Gavin Philips;

Thông tin xuất bản: MakeUseOf, 2017

Số trang: 75 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Điện tử; Phần cứng; Máy tính;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Cửu Việt;

Thông tin xuất bản: ĐHQG Hà Nội, 2000

Số trang: 351 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 340.0711

Từ khóa: Pháp luật; Nhà nước; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Đặng Bình Phương;

Thông tin xuất bản: ĐH Khoa học tự nhiên Tp.HCM,

Số trang: 387 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005

Từ khóa: Lập trình; tin học;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Lê Minh Hoàng;

Thông tin xuất bản: ĐHSP Hà Nội, 2003

Số trang: 316 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005.133

Từ khóa: Tin học; Lập trình; Giải thuật; Cấu trúc dữ liệu;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Bình Dương; Đàm Quang Hồng Hải;

Thông tin xuất bản: ĐH Quốc Gia Tp.HCM, 2010

Số trang: 226 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 004.6

Từ khóa: Mạng máy tính; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Lâm Hoài Bảo; Phan Huy Cường; Trần Cao Đệ; Trần Ngân Bình; Trương Thị Thanh Tuyền; Nguyễn Văn Linh;

Thông tin xuất bản: ĐH Cần Thơ, 2003

Số trang: 151 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.7

Từ khóa: Cấu trúc dữ liệu; Tin học;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Đỗ Quang Thái;

Thông tin xuất bản: Thống kê, 1999

Số trang: 258 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005.13

Từ khóa: Ngôn ngữ lập trình; Tin học; Phần mềm;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Văn Hậu; Nguyễn Duy Tân; Nguyễn Thị Hải Năng; Nguyễn Hoàng Điệp;

Thông tin xuất bản: ĐH Quốc Gia Hà Nội, 2019

Số trang: 219 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005

Từ khóa: Python; Lập trình; Tin học;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa; Nguyễn Tô Thành;

Thông tin xuất bản: ĐH Quốc Gia Hà Nội, 2009

Số trang: 298 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: toán rời rạc; tin học; giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Phương Lan;

Thông tin xuất bản: Lao động-Xã hội, 2002

Số trang: 618 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.133

Từ khóa: lập trình; C#; C sharp; windowns;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Đỗ Quang Thái;

Thông tin xuất bản: Thống kê, 1999

Số trang: 258 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005.13

Từ khóa: Ngôn ngữ lập trình; Tin học; Phần mềm;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Davenport, Cyndy; Voiculescu, Ishka;

Thông tin xuất bản: John, 2015

Số trang: 1123 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 006.6

Từ khóa: AutoCAD Civil 3D; Engineering Drawing;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Fane, Bill;

Thông tin xuất bản: John, 2019

Số trang: 547 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 005.36

Từ khóa: AutoCAD; Drawing;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Gerard M. Verschuuren;

Thông tin xuất bản: Gerard M. Verschuuren, 2016

Số trang: 460 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 005.3684

Từ khóa: Excel; Software; Computer Programming;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Michael Alexander; John Walkenbach;

Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons, 2012

Số trang: 338 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 005.3682

Từ khóa: Computer Program; Software; Excel Macros;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Alan B. Palazzolo;

Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons, 2016

Số trang: 976 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 531 .320151825

Từ khóa: Vibration–Mathematical models; Finite element method;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Tiêu Kim Cương;

Thông tin xuất bản: Giáo dục, 2004

Số trang: 202 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005.13

Từ khóa: Lập trình; Ngôn ngữ lập trình; Ngôn ngữ C; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Xuân Huy; Lê Hoài Bắc;

Thông tin xuất bản: Thống Kê, 2003

Số trang: 162 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005.74076

Từ khóa: Tin học; Cơ sở dữ liệu; bài tập;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Kevin Wilson;

Thông tin xuất bản: Elluminet Press, 2017

Số trang: 499 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 005.3

Từ khóa: Office; Software; Computer Programming;

Bộ sưu tập: Sách