logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124

Tìm nâng cao


Từ khóa: "CDN_KTML" - Tìm thấy: 52 kết quả.
Sắp xếp:

Tác giả: Trần Thế San; Nguyễn Ngọc Phương;

Thông tin xuất bản: Đà Nẵng, 2005

Số trang: 228 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.89

Từ khóa: Thiết kế mạch; Điều khiển tự động; Lập trình PLC;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trịnh Anh Ngọc;

Thông tin xuất bản: N/A, 2009

Số trang: 71 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Cơ lý thuyết; Cơ học;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Đặng Văn Đào; Lê Văn Doanh;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2002

Số trang: 319 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Kỹ thuật điện;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Phạm Văn Chới;

Thông tin xuất bản: Giáo dục, 2009

Số trang: 202 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.56

Từ khóa: Điện lạnh; Kỹ thuật nhiệt lạnh;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Văn Lịch;

Thông tin xuất bản: Hà Nội, 2006

Số trang: 365 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.56

Từ khóa: Điều hòa không khí; Kỹ thuật nhiệt; nhiệt lạnh; giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Hoàng Dương Hùng;

Thông tin xuất bản: N/A, 2004

Số trang: 140 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.4

Từ khóa: Kỹ thuật nhiệt; Đo lường nhiệt;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Bùi Hải - Trần Thế Sơn;

Thông tin xuất bản: Khoa học kỹ thật, 2005

Số trang: 330 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: kỹ thuật nhiệt; truyền nhiệt; trao đổi nhiệt; nhiệt động;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Cửu Việt;

Thông tin xuất bản: ĐHQG Hà Nội, 2000

Số trang: 351 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 340.0711

Từ khóa: Pháp luật; Nhà nước; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Văn Phú;

Thông tin xuất bản: Giáo dục, 2002

Số trang: 360 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 664

Từ khóa: kỹ thuậtsấy; hệ thống sấy; Thiết kế; Tính toán;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Đức Ba;

Thông tin xuất bản: ĐHQGTP.HCM, 2009

Số trang: 427 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.56

Từ khóa: Kỹ thuật lạnh; Giáo trình; Thiết bị lạnh;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Hoàng Dương Hùng; Lê Hoài Anh; Lê Quốc; Võ Chí Chính;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2006

Số trang: 313 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.4

Từ khóa: Kỹ thuật nhiệt; Kỹ thuật lạnh;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Điền; Nguyễn Đình Hân; Nguyễn Hòa; ...;

Thông tin xuất bản: Khoa học & Kỹ thuật, 2004

Số trang: 741 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Từ điển; Nhiệt; Điện; Lạnh; Tra cứu;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Hữu Quế; Nguyễn Văn Tuấn;

Thông tin xuất bản: Bách Khoa Hà Nội, 2006

Số trang: 214 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2

Từ khóa: Vẽ kỹ thuật; Cơ khí;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Bùi Hải;

Thông tin xuất bản: Khoa học kỹ thuật, 1999

Số trang: 77 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: kỹ thuật nhiệt; bài tập;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Văn Lịch;

Thông tin xuất bản: Hà Nội, 2005

Số trang: 249 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.5

Từ khóa: Máy lạnh; Kỹ thuật máy lạnh; Lắp đặt máy lạnh; Vận hành máy lạnh;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Lương Duyên Phu;

Thông tin xuất bản: Đại học Đà lạt, 2008

Số trang: 54 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 536

Từ khóa: nhiệt; động lực;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Ban Điều Khiển Điện;

Thông tin xuất bản: CĐ Công nghiệp Hà Nội,, 2012

Số trang: 206 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.381

Từ khóa: Mạch điện tử; Kỹ thuật điện tử;

Bộ sưu tập: Sách