logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124

Tìm nâng cao


Từ khóa: "CDN_HAN" - Tìm thấy: 70 kết quả.
Sắp xếp:

Tác giả: Trần Văn Địch (Chủ Biên);

Thông tin xuất bản: KH và KT , 1998

Số trang: 386 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Chế tạo máy; Công nghệ chế tạo máy; Thiết kế máy;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trịnh Anh Ngọc;

Thông tin xuất bản: N/A, 2009

Số trang: 71 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Cơ lý thuyết; Cơ học;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 143 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Chi tiết máy; Thiết kế máy;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Hữu Quế; Đặng Văn Cứ; Nguyễn Văn Tuấn;

Thông tin xuất bản: Giáo dục, 2009

Số trang: 230 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2071

Từ khóa: Vẽ kĩ thuật; Cơ khí; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Ninh Đức Tốn; Nguyễn Thị Xuân Bảy;

Thông tin xuất bản: Giáo dục, 2003

Số trang: 215 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.802

Từ khóa: dung sai; kỹ thuật đo;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Văn Yến;

Thông tin xuất bản: Giao thông vận tải, 2011

Số trang: 275 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Chi tiết máy; Cơ khí; Thiết kế máy;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Cửu Việt;

Thông tin xuất bản: ĐHQG Hà Nội, 2000

Số trang: 351 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 340.0711

Từ khóa: Pháp luật; Nhà nước; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trịnh Duy Đỗ;

Thông tin xuất bản: Hà Nội, 2005

Số trang: 205 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.8

Từ khóa: Dung sai lắp ghep; Giáo trình; Thiết kế; kỹ thuật đo;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Orlop, P.I; Võ Trần Khúc Nhã (Biên dịch);

Thông tin xuất bản: Hải Phòng, 2003

Số trang: 621 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.8

Từ khóa: Cơ khí; Cẩm nang cơ khí; Thiết kế máy; Gia công cơ khí;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Văn Đức;

Thông tin xuất bản: Thống Kê, 2003

Số trang: 125 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 671.2

Từ khóa: Kỹ thuật đúc; Đúc kim loại;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Lê Cung;

Thông tin xuất bản: ĐH Đà Nẵng, 2006

Số trang: 170 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.801

Từ khóa: Cơ khí; Chế tạo máy; Nguyên lý máy; Thiết kế máy;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy;

Thông tin xuất bản: Giáo dục, 2006

Số trang: 217 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.82

Từ khóa: Dung sai lắp ghép; Kỹ thuật đo lường; giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Văn Thái,....[và những người khác];

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2006

Số trang: 267 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 620.11

Từ khóa: Vật liệu; Công nghệ; Vật liệu kim loại; Vật liệu Polyme; Vật liệu vô cơ;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Văn Yến;

Thông tin xuất bản: Đà Nẵng, 2007

Số trang: 36 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: dung sai; lắp ghép; bài giảng;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nhiều tác giả;

Thông tin xuất bản: Đại học Công Nghiệp TP. HCM, 2008

Số trang: 94 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.9

Từ khóa: Kỹ thuật nguội; nguội cơ bản; Cơ khí; Gia công cơ khí; Thực hành;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Phí Trọng Hảo; Nguyễn Thanh Mai;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 187 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.9

Từ khóa: Kỹ thuật nguội; Cơ khí; Phương pháp gia công; Máy công cụ; nguội cơ bản;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Hữu Quế; Nguyễn Văn Tuấn;

Thông tin xuất bản: Bách Khoa Hà Nội, 2006

Số trang: 214 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2

Từ khóa: Vẽ kỹ thuật; Cơ khí;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Phạm Minh Đạo; Nguyễn Thị Ninh; Trần Sĩ Tuấn;

Thông tin xuất bản: Lao động, 2009

Số trang: 120 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.9

Từ khóa: nguội cơ bản; kỹ thuật nguội; giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Dần; Nguyễn Hữu Thường;

Thông tin xuất bản: Đại học Công Nghiệp TP. HCM, 2009

Số trang: 113 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.82

Từ khóa: Dung sai; Cơ khí chế tạo máy; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách