logo

Từ khóa: "CDN_DTCN" - Tìm thấy: 26 kết quả.

Tác giả: Dokic, Branko L.; Branko L. Dokić • Branko Blanuša;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2015

Số trang: 617 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power elctronics; Converters; Regulators; Power electronics circuits;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Chung, Henry Shu-hung; Edited by Henry Shu-hung Chung, Huai Wang, Frede Blaabjerg and Michael Pecht;

Thông tin xuất bản: e Institution of Engineering and Technology,, 2016

Số trang: 502 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronic converter systems; Control electronic systems;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Mehta, Axaykumar; Axaykumar Mehta, Brijesh Naik;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2019

Số trang: 108 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronic converters; power electronic controllers;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Skvarenina, Timothy L.; / edited by Timothy L. Skvarenina;

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2002

Số trang: 602 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; Control of electric power; Power electronic devices;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Khoa Điện-ĐH Bách Khoa;

Thông tin xuất bản: ĐH Bách Khoa TP.HCM,, 2010

Số trang: 62 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3104 2

Từ khóa: Kỹ thuật điện; Máy điện; Giáo trình;

Bộ sử tập: Sách