logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124

Tìm nâng cao


Từ khóa: "CDN_DCN" - Tìm thấy: 113 kết quả.
Sắp xếp:

Tác giả: Lê Đình Bình; Nguyễn Hồng Vân; Trần Thị Bích Liên;

Thông tin xuất bản: Hà Nội, 2007

Số trang: 187 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.319

Từ khóa: Cung cấp điện; Đồ án; Kỹ thuật điện;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Thế San; Nguyễn Ngọc Phương;

Thông tin xuất bản: Đà Nẵng, 2005

Số trang: 228 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.89

Từ khóa: Thiết kế mạch; Điều khiển tự động; Lập trình PLC;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trịnh Anh Ngọc;

Thông tin xuất bản: N/A, 2009

Số trang: 71 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Cơ lý thuyết; Cơ học;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 143 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Chi tiết máy; Thiết kế máy;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Đặng Văn Đào; Lê Văn Doanh;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2002

Số trang: 319 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Kỹ thuật điện;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đức Ánh;

Thông tin xuất bản: Trẻ, 1998

Số trang: 289 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3815

Từ khóa: Kỹ thuật điện tử; Mạch điện;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Khoa Điện-ĐH Bách Khoa;

Thông tin xuất bản: ĐH Bách Khoa TP.HCM,, 2010

Số trang: 62 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3104 2

Từ khóa: Kỹ thuật điện; Máy điện; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Cửu Việt;

Thông tin xuất bản: ĐHQG Hà Nội, 2000

Số trang: 351 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 340.0711

Từ khóa: Pháp luật; Nhà nước; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Das. J.C;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis Group, 2018

Số trang: 746 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.3815

Từ khóa: Electrical Power Systems; Short-Circuits; ;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Viết Nguyên; Phạm Thị Thu Hương;

Thông tin xuất bản: Giáo dục, 2009

Số trang: 182 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.381

Từ khóa: Mạch điện tử; Kĩ thuật; Bài giảng; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Bộ Môn Cung Cấp Điện;

Thông tin xuất bản: ĐH Công Nghiệp TP.HCM, 2008

Số trang: 33 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.319

Từ khóa: Điện cơ bản; Kỹ thuật điện; Thực hành điện;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Lê, Vĩnh Bảo; Lê Vĩnh Bảo, Nguyễn Duy Dũng, TS. Hồ Ngọc Bá (GV hướng dẫn);

Thông tin xuất bản: Hutech,, 2006

Số trang: 109 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.8

Từ khóa: Điều khiển tự động; Ngôi nhà thông minh; Luận văn tốt nghiệp;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Castilla, Miguel; Edited by Miguel Castilla;

Thông tin xuất bản: The Institution of Engineering and Technology,, 2016

Số trang: 457 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power Electronics; Control Circuits; Analogue control circuits;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Hứa Thị Mai Hoa;

Thông tin xuất bản: Hà Nội, 2007

Số trang: 144 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Tiếng Anh chuyên ngành; Tiếng Anh; Kỹ thuật điện; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Bùi, Tấn Lợi; Bùi Tấn Lợi;

Thông tin xuất bản: ĐH Bách khoa Đà Nẵng :, 2005

Số trang: 158 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3104 2

Từ khóa: Máy điện; Giáo trình; Kỹ thuật điện;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Vũ Văn Tẩm;

Thông tin xuất bản: Giáo dục, 2005

Số trang: 201 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.31

Từ khóa: Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Điện; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Manias, Stefanos N.; Stefanos N. Manias;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2017

Số trang: 987 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; ;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Rashid, Muhammad H.; Muhammad H. Rashid;

Thông tin xuất bản: Academic Press,, 2001

Số trang: 892 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; handbook; Power electronic devices;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Bạch Tuyết Vân; Nguyễn Minh Hương; Nguyễn Sơn Hà; Vũ Ngọc Vượng; Vũ Ngọc Vượng; .....[et al.];

Thông tin xuất bản: Hà Nội, 2007

Số trang: 132 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Trang bị điện; Hướng dẫn đồ án; Kỹ thuật điện;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Điền; Nguyễn Đình Hân; Nguyễn Hòa; ...;

Thông tin xuất bản: Khoa học & Kỹ thuật, 2004

Số trang: 741 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Từ điển; Nhiệt; Điện; Lạnh; Tra cứu;

Bộ sưu tập: Sách