logo

Từ khóa: "CDN_CKCT" - Tìm thấy: 11 kết quả.

Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 143 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Chi tiết máy; Thiết kế máy;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Ngọc Đào; Hồ Viết Bình; Trần Thế San;

Thông tin xuất bản: Đà Nẵng, 2002

Số trang: 256 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 671

Từ khóa: Cơ khí; Chế độ cắt; Gia công cơ khí; Gia công kim loại; Cắt gọt;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trịnh Anh Ngọc;

Thông tin xuất bản: N/A, 2009

Số trang: 71 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Cơ lý thuyết; Cơ học;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Đặng Văn Đào; Lê Văn Doanh;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2002

Số trang: 319 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Kỹ thuật điện;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trần Gia Anh;

Thông tin xuất bản: Thanh Niên, 2005

Số trang: 147 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.8

Từ khóa: Xe đạp; Sửa chữa;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Vũ Ngọc PI; những người khác,....;

Thông tin xuất bản: ĐHKTCNTN, 2001

Số trang: 173 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Thiết kế máy; Chi tiết máy;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Orlop, P.I; Võ Trần Khúc Nhã (Biên dịch);

Thông tin xuất bản: Hải Phòng, 2003

Số trang: 621 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.8

Từ khóa: Cơ khí; Cẩm nang cơ khí; Thiết kế máy; Gia công cơ khí;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trần Văn Địch (Chủ Biên);

Thông tin xuất bản: KH và KT , 1998

Số trang: 386 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Chế tạo máy; Công nghệ chế tạo máy; Thiết kế máy;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Huỳnh, Kim Hoàng; Huỳnh Kim Hoàng, TS. Bùi Thanh Luân (CB hướng dẫn khoa học);

Thông tin xuất bản: Hutech,, 2016

Số trang: 104 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.902 3

Từ khóa: Cơ khí chế tạo; Máy khắc gỗ CNC di động; Luận văn Thạc sĩ;

Bộ sử tập: Luận văn - Luận án

Tác giả: Lưu Đức Hòa;

Thông tin xuất bản: ĐH Bách Khoa TP.HCM,

Số trang: 66 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Cơ khí; Phương pháp gia công biến dạng;

Bộ sử tập: Sách