logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124

Tìm nâng cao


Từ khóa: "CDN_CKCT" - Tìm thấy: 92 kết quả.
Sắp xếp:

Tác giả: Trần Văn Địch (Chủ Biên);

Thông tin xuất bản: KH và KT , 1998

Số trang: 386 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Chế tạo máy; Công nghệ chế tạo máy; Thiết kế máy;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Thế San; Nguyễn Ngọc Phương;

Thông tin xuất bản: Đà Nẵng, 2005

Số trang: 228 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.89

Từ khóa: Thiết kế mạch; Điều khiển tự động; Lập trình PLC;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trịnh Anh Ngọc;

Thông tin xuất bản: N/A, 2009

Số trang: 71 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Cơ lý thuyết; Cơ học;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 143 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Chi tiết máy; Thiết kế máy;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Văn Địch; ;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2006

Số trang: 268 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.8

Từ khóa: Đồ gá; Cơ khí; Do ga;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Vũ Ngọc PI; những người khác,....;

Thông tin xuất bản: ĐHKTCNTN, 2001

Số trang: 173 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Thiết kế máy; Chi tiết máy;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Đặng Văn Đào; Lê Văn Doanh;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2002

Số trang: 319 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Kỹ thuật điện;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Hữu Quế; Đặng Văn Cứ; Nguyễn Văn Tuấn;

Thông tin xuất bản: Giáo dục, 2009

Số trang: 230 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2071

Từ khóa: Vẽ kĩ thuật; Cơ khí; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Văn Yến;

Thông tin xuất bản: Giao thông vận tải, 2011

Số trang: 275 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Chi tiết máy; Cơ khí; Thiết kế máy;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Cửu Việt;

Thông tin xuất bản: ĐHQG Hà Nội, 2000

Số trang: 351 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 340.0711

Từ khóa: Pháp luật; Nhà nước; Giáo trình;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Ngọc Đào; Hồ Viết Bình; Trần Thế San;

Thông tin xuất bản: Đà Nẵng, 2002

Số trang: 256 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 671

Từ khóa: Cơ khí; Chế độ cắt; Gia công cơ khí; Gia công kim loại; Cắt gọt;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Huỳnh, Kim Hoàng; Huỳnh Kim Hoàng, TS. Bùi Thanh Luân (CB hướng dẫn khoa học);

Thông tin xuất bản: Hutech,, 2016

Số trang: 104 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.902 3

Từ khóa: Cơ khí chế tạo; Máy khắc gỗ CNC di động; Luận văn Thạc sĩ;

Bộ sưu tập: Luận văn - Luận án

Tác giả: Orlop, P.I; Võ Trần Khúc Nhã (Biên dịch);

Thông tin xuất bản: Hải Phòng, 2003

Số trang: 621 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.8

Từ khóa: Cơ khí; Cẩm nang cơ khí; Thiết kế máy; Gia công cơ khí;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Thị Ẩn;

Thông tin xuất bản: Đại học Công Nghiệp TP. HCM, 2009

Số trang: 102 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531.01

Từ khóa: Cơ lý thuyết; cơ học;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Văn Đức;

Thông tin xuất bản: Thống Kê, 2003

Số trang: 125 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 671.2

Từ khóa: Kỹ thuật đúc; Đúc kim loại;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Trần Gia Anh;

Thông tin xuất bản: Thanh Niên, 2005

Số trang: 147 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.8

Từ khóa: Xe đạp; Sửa chữa;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Bùi Quý Tuấn;

Thông tin xuất bản: ĐH Công Nghiệp Hà Nội, 2017

Số trang: 113 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.92

Từ khóa: Cơ khí; Máy Phay; Máy CNC;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Lê Cung;

Thông tin xuất bản: ĐH Đà Nẵng, 2006

Số trang: 170 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.801

Từ khóa: Cơ khí; Chế tạo máy; Nguyên lý máy; Thiết kế máy;

Bộ sưu tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc; Ninh Đức Tốn; Lê Văn Tiến;

Thông tin xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật, 2006

Số trang: 371 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí chế tạo; Công nghệ ; Chế tạo máy; Khoa học kỹ thuật; ;

Bộ sưu tập: Sách