logo

Từ khóa: "Power electronic devieces" - Tìm thấy: 1 kết quả.

Tác giả: Mazda, Fraidoon; Fraidoon Mazda;

Thông tin xuất bản: Newnes ,, 1997

Số trang: 450 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; Handbook; Power electronic devieces; Control components;

Bộ sử tập: Sách