logo

Từ khóa: "Power electronic devices" - Tìm thấy: 3 kết quả.

Tác giả: Rozanov, Yuriy; Yuriy Rozanov, ....[et al.];

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2016

Số trang: 478 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; Control of power electronic devices; Semiconductor power switches and passive components;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Rashid, Muhammad H.; Muhammad H. Rashid;

Thông tin xuất bản: Academic Press,, 2001

Số trang: 892 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; handbook; Power electronic devices;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Skvarenina, Timothy L.; / edited by Timothy L. Skvarenina;

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2002

Số trang: 602 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; Control of electric power; Power electronic devices;

Bộ sử tập: Sách