logo

Từ khóa: "Power electronic converters" - Tìm thấy: 3 kết quả.

Tác giả: Iyer, Narayanaswamy P. R.; Narayanaswamy P. R. Iyer;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis Group,, 2018

Số trang: 357 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronic converters; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Trzynadlowski, Andrzej M.; edited by Andrzej M, Trzynadlowski;

Thông tin xuất bản: The Institution of Engineering and Technology,, 2016

Số trang: 657 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronic converters; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Mehta, Axaykumar; Axaykumar Mehta, Brijesh Naik;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2019

Số trang: 108 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronic converters; power electronic controllers;

Bộ sử tập: Sách