logo

Từ khóa: "Digital power electronics" - Tìm thấy: 1 kết quả.

Tác giả: Luo, Fang Lin; Fang Lin Luo, Hong Ye, Muhammad Rashid;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2005

Số trang: 421 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Digital power electronics; ;

Bộ sử tập: Sách