logo

Từ khóa: "Autocad" - Tìm thấy: 9 kết quả.

Tác giả: Phạm Gia Hậu;

Thông tin xuất bản: CĐKT-CNTP,

Số trang: 111 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2

Từ khóa: Autocad; Cơ khí; Tin học; Phần mềm; Xây dựng;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Gladfelter, Donnie; Donnie Gladfelter;

Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons,, 2014

Số trang: 1009 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 006.689 6

Từ khóa: Autocad; Computer programe; Software; Tin học; Phần mềm;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Văn Hiến;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục,, 2005

Số trang: 164 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 6.6

Từ khóa: Tự động hóa thiết kế; Autocad; Thiết kế cơ khí;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Chu Văn Vượng;

Thông tin xuất bản: Giáo dục Việt Nam ,, 2009

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 604.2 /

Từ khóa: Autocad 2004; Cơ khí; Vẽ cơ khí; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc;

Thông tin xuất bản: Tổng hợp TP.HCM ,, 2007

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: Autocad; vẽ thiết kế hai chiều 2D; Tin học ứng dụng; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Nguyễn Hữu Lộc;

Thông tin xuất bản: Tổng hợp TP.HCM ,, 2009

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: Autocad; vẽ thiết kế hai chiều 2D; Tin học ứng dụng;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Omura George;

Thông tin xuất bản: Sybex ,, 2004

Số trang: 1184 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005.8 /

Từ khóa: AutoCAD 2005; AutoCADLT2005; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Sykes Timothy Sean;

Thông tin xuất bản: The Forager ,, 2004

Số trang: 584 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 006.6 /

Từ khóa: 3D AutoCAD 2004/2005; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Middlebrook Mark;

Thông tin xuất bản: For Dummies ,, 2004

Số trang: 432 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 006.6 /

Từ khóa: AutoCAD 2005; ;

Bộ sử tập: Sách