logo

Từ khóa: "website" - Tìm thấy: 19 kết quả.

Tác giả: Lữ Cao Tiến;

Thông tin xuất bản: Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng, 2014

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005

Từ khóa: thiết kế website; lập trình website; website;

Bộ sử tập: Giáo trình nội bộ

Tác giả: York, Richard; Richard York;

Thông tin xuất bản: Wiley,, 2005

Số trang: 466 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 6.7

Từ khóa: Computer Science; Web Design; Tin học; Thiết kế website;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Lowery, Joseph; Joseph Lowery;

Thông tin xuất bản: Wiley,, 2005

Số trang: 266 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 6.7

Từ khóa: Cascading style sheets.; Computer graphics.; Tin học; Thiết kế website; Web sites ; Design;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Văn Minh Phú; Văn Minh Phú, Lư Nhật Vinh (Hướng dẫn khoa học),.;

Thông tin xuất bản: Hutech,, 2016

Số trang: 108 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 5.8

Từ khóa: Khoa học máy tính; An toàn dữ liệu; Bảo mật Website; Luận văn Thạc sĩ;

Bộ sử tập: Luận văn - Luận án

Tác giả: Võ Tình Thương;

Thông tin xuất bản: ,

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Tin học; Bảo mật website;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Means, W. Scott.; Harold, Elliotte Rusty.; Elliotte Rusty Harold and W. Scott Means.;

Thông tin xuất bản: O'Reilly,,

Số trang: tr, - Ngôn ngữ:

Ký hiệu phân loại: 6.74

Từ khóa: XML (Document markup language); Websites. ; XML. ; gtt; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Đỗ Văn Hùng; Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Văn Chương;

Thông tin xuất bản: ,

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Thư viện Việt Nam; Bạn đọc thư viện; Thông tin thư viện; Website thư viện;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Forta, Ben;

Thông tin xuất bản: Sams Publishing,, 2004

Số trang: 256 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 5

Từ khóa: ; SQL; Database language; Website;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Steve Callihan;

Thông tin xuất bản: Premier Press ,, 2003

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 5

Từ khóa: ; Computer programs; Website; XHTML Web pages; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Eric A. Meyer;

Thông tin xuất bản: New Riders Publishing,, 2004

Số trang: 304 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 5

Từ khóa: ; CSS(cascading style sheet); Website; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Budi Darmawan;

Thông tin xuất bản: IBM Redbooks ,, 2004

Số trang: 378 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 5

Từ khóa: ; IBM WebSphere Application Server; Website; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Bernard Ciconte; Gupreet Singh Bhasin; James Huang; Kunal Mital; Malcolm Garland; Paul J. Perrone; Saranathan Govindarajan; Steve Steffen; Sunramanian Kovilmadam; Tom Schwenk; Mark Artiges; Mark Artiges.;

Thông tin xuất bản: Sam,, 2003

Số trang: 1200 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 5

Từ khóa: ; Computer programs; Web service; Website;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Lowery Joseph;

Thông tin xuất bản: Macromedia Press ,, 2004

Số trang: 272 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: Deploy Websites with Macromedia Dreamweaver MX 2004; MX 2004; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: McCallister Mike;

Thông tin xuất bản: Sams ,, 2005

Số trang: 672 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: bootloader code; creating dynamic websites; Red Carpet; root apache; Back Abort; Control Center; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Matthew MacDonald;

Thông tin xuất bản: Pogue Press ,, 2005

Số trang: 559 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005.8 /

Từ khóa: Website; Missing Manual; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Rosen Anita;

Thông tin xuất bản: AMACOM ,, 2004

Số trang: 304 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005.8 /

Từ khóa: Performance Analysis for Java(TM) Websites; Holzner; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Willienborg Ruth; Huygh Ken; Joines Stacy; Joines Stacy, Willienborg Ruth, Huygh Ken;

Thông tin xuất bản: Addison Wesley ,, 2002

Số trang: 464 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005.8 /

Từ khóa: Performance Analysis for Java(TM) Websites; ;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: Reynolds Janice;

Thông tin xuất bản: CMP Books ,, 2004

Số trang: 359 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005 /

Từ khóa: Dynamic database publishing; Marketing your website; Adjunct software; The Complete ECommerce Book; Postal Service; Infrastructure Software; ;

Bộ sử tập: Sách