logo

Từ khóa: "edited by Andrzej M, Trzynadlowski" - Tìm thấy: 1 kết quả.

Tác giả: Trzynadlowski, Andrzej M.; edited by Andrzej M, Trzynadlowski;

Thông tin xuất bản: The Institution of Engineering and Technology,, 2016

Số trang: 657 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronic converters; ;

Bộ sử tập: Sách