logo

Từ khóa: "Yuriy Rozanov, ....[et al.]" - Tìm thấy: 1 kết quả.
Sắp xếp:

Tác giả: Rozanov, Yuriy; Yuriy Rozanov, ....[et al.];

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2016

Số trang: 478 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; Control of power electronic devices; Semiconductor power switches and passive components;

Bộ sử tập: Sách