logo

Từ khóa: "Stefanos N. Manias" - Tìm thấy: 1 kết quả.

Tác giả: Manias, Stefanos N.; Stefanos N. Manias;

Thông tin xuất bản: Elsevier,, 2017

Số trang: 987 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; ;

Bộ sử tập: Sách