logo

Từ khóa: "Schiff, Piter D" - Tìm thấy: 1 kết quả.

Tác giả: Schiff, Piter D.; Schiff Andrew J.; Nguyễn Dương Hiếu (dịch);

Thông tin xuất bản: Thời Đại, 2011

Số trang: 183 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 338.9

Từ khóa: Kinh tế; Tăng trưởng kinh tế; Suy thoái kinh tế;

Bộ sử tập: Sách