logo

Từ khóa: "Narayanaswamy P. R. Iyer" - Tìm thấy: 1 kết quả.
Sắp xếp:

Tác giả: Iyer, Narayanaswamy P. R.; Narayanaswamy P. R. Iyer;

Thông tin xuất bản: Taylor & Francis Group,, 2018

Số trang: 357 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronic converters; ;

Bộ sử tập: Sách