logo

Từ khóa: "Muhammad H. Rashid" - Tìm thấy: 2 kết quả.

Tác giả: Rashid, Muhammad H.; Muhammad H. Rashid;

Thông tin xuất bản: Academic Press,, 2001

Số trang: 892 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; handbook; Power electronic devices;

Bộ sử tập: Sách

Tác giả: H. Rashid, Muhammad; Muhammad H. Rashid.;

Thông tin xuất bản: Cengage Learning,, 2011

Số trang: 1312 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.381

Từ khóa: Microelectronic circuits; ;

Bộ sử tập: Sách