logo

Từ khóa: "Edited by Henry Shu-hung Chung, Huai Wang, Frede Blaabjerg and Michael Pecht" - Tìm thấy: 1 kết quả.

Tác giả: Chung, Henry Shu-hung; Edited by Henry Shu-hung Chung, Huai Wang, Frede Blaabjerg and Michael Pecht;

Thông tin xuất bản: e Institution of Engineering and Technology,, 2016

Số trang: 502 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronic converter systems; Control electronic systems;

Bộ sử tập: Sách