logo

Từ khóa: "E. Acha.......[et al.]" - Tìm thấy: 1 kết quả.

Tác giả: Acha, E.; E. Acha.......[et al.];

Thông tin xuất bản: Newnes,, 2002

Số trang: 451 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronic control systems; ;

Bộ sử tập: Sách