logo

Từ khóa: "Dokic, Branko L" - Tìm thấy: 1 kết quả.

Tác giả: Dokic, Branko L.; Branko L. Dokić • Branko Blanuša;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2015

Số trang: 617 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power elctronics; Converters; Regulators; Power electronics circuits;

Bộ sử tập: Sách