logo

Từ khóa: "Boyes, Carolyn" - Tìm thấy: 1 kết quả.

Tác giả: Boyes, Carolyn;

Thông tin xuất bản: Lao Đông - Xã Hội,

Số trang: 88 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 153.6

Từ khóa: Kỹ năng giao tiếp; Ngôn ngữ; Tư duy; Kinh doanh; Thành công;

Bộ sử tập: Sách