logo

Từ khóa: "Axaykumar Mehta, Brijesh Naik" - Tìm thấy: 1 kết quả.

Tác giả: Mehta, Axaykumar; Axaykumar Mehta, Brijesh Naik;

Thông tin xuất bản: Springer,, 2019

Số trang: 108 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronic converters; power electronic controllers;

Bộ sử tập: Sách