logo

Từ khóa: "/ edited by Timothy L. Skvarenina" - Tìm thấy: 1 kết quả.

Tác giả: Skvarenina, Timothy L.; / edited by Timothy L. Skvarenina;

Thông tin xuất bản: CRC Press,, 2002

Số trang: 602 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.317

Từ khóa: Power electronics; Control of electric power; Power electronic devices;

Bộ sử tập: Sách