logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124
Hướng dẫn đăng nhập website Thư viện
15.09.21 | 5020 |

 

I. ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Tên đăng nhập: Mã số sinh viên

Mật khẩu: Gồm 6 con số là:  02 số ngày sinh + 02 số tháng sinh + 02 số cuối năm sinh

Vi dụ: Sinh viên có ngày sinh là: 13/04/2001. Thì mật khẩu đăng nhập là: 130401

 

II. ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ, CNV:

Tên đăng nhập và mật khẩu theo từng đơn vị (Khoa/Bộ môn) đã được thư viện tạo và gửi về cho từng đơn vị.

 

=====

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Thư viện Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

Email: thuvien@caothang.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/libckc 


Các Tin Khác: