logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124
BỘ SƯU TẬP: Sách

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền;

Thông tin xuất bản: ĐHQG Hà Nội, 2012

Số trang: 397 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Tiếng Anh; Từ vựng; English; Vocabulary;

Bộ sử tập:

Tác giả: Vĩnh Bá;

Thông tin xuất bản: ĐH Sư Phạm, 2009

Số trang: 304 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Tiếng Anh; Ngữ pháp; English; English Grammar;

Bộ sử tập:

Tác giả: Vĩnh Bá;

Thông tin xuất bản: ĐHQG Hà Nội,

Số trang: 356 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Tiếng Anh; Đọc hiểu; English; Reading Skills;

Bộ sử tập:

Tác giả: Vĩnh Bá;

Thông tin xuất bản: ĐHQG Hà Nội,

Số trang: 311 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Tiếng Anh; Ngữ pháp; English; English Grammar;

Bộ sử tập:

Tác giả: Trần Trọng Dương; Nguyễn Quốc Khánh;

Thông tin xuất bản: Từ Điển Bách Khoa, 2008

Số trang: 164 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Tiếng Anh; Ngữ pháp; English; English Grammar;

Bộ sử tập:

Tác giả: Nguyễn Mạnh Thảo;

Thông tin xuất bản: Tổng Hợp Tp. HCM, 2015

Số trang: 138 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Tiếng Anh; Ngữ pháp; English; English Grammar;

Bộ sử tập:

Tác giả: Etienne TISON;

Thông tin xuất bản: Schneider Electric, 2016

Số trang: 578 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 621.3

Từ khóa: Electric; Electrical Installation Guide; IEC International Standards;

Bộ sử tập:

Tác giả: Michael A. Pyle; Mary Ellen Munoz Page; Jerry Brow; Ban biên dịch First News;

Thông tin xuất bản: Trẻ, 2009

Số trang: 1008 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Tiếng Anh; English; English Test;

Bộ sử tập:

Tác giả: Tuấn Kiệt;

Thông tin xuất bản: Hồng Đức, 2013

Số trang: 526 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Tiếng Anh; English; English Test;

Bộ sử tập:

Tác giả: Trần Mạnh Tường;

Thông tin xuất bản: ĐH Sư Phạm, 2006

Số trang: 221 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Tiếng Anh; Ngữ pháp; English; English Grammar;

Bộ sử tập:

Tác giả: Tạ Văn Hùng;

Thông tin xuất bản: Giáo dục, 1995

Số trang: 534 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Tiếng Anh chuyên ngành; Công nghệ thông tin;

Bộ sử tập:

Tác giả: Đan Văn;

Thông tin xuất bản: Tổng Hợp Tp. HCM,

Số trang: 158 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Tiếng Anh; Ngữ pháp; English; English Grammar;

Bộ sử tập:

Tác giả: Đan Văn;

Thông tin xuất bản: Tổng Hợp Tp. HCM, 2007

Số trang: 196 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Tiếng Anh; Ngữ pháp; English; English Grammar;

Bộ sử tập:

Tác giả: Nguyễn Trùng Khánh;

Thông tin xuất bản: ,

Số trang: 352 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Tiếng Anh; Từ vựng; English; Vocabulary;

Bộ sử tập:

Tác giả: Trần Mạnh Tường;

Thông tin xuất bản: ĐH Sư Phạm,

Số trang: 271 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Tiếng Anh; Ngữ pháp; English; English Grammar;

Bộ sử tập:

Tác giả: Mỹ Hương;

Thông tin xuất bản: ĐHQG Hà Nội,

Số trang: 207 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Tiếng Anh; Ngữ pháp; English; English Grammar;

Bộ sử tập:

Tác giả: Lê Ngọc Cương;

Thông tin xuất bản: Thanh Niên,

Số trang: 172 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Tiếng Anh; Cách phát âm; Cách đọc;

Bộ sử tập:

Tác giả: Pamela J. Sharpe;

Thông tin xuất bản: Trẻ, 2006

Số trang: 830 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: Tiếng Anh; English; English Test;

Bộ sử tập:

Tác giả: Trần Mạnh Tường;

Thông tin xuất bản: ĐH Sư Phạm,

Số trang: 354 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ký hiệu phân loại: 428.3

Từ khóa: Tiếng Anh; Ngữ pháp; English; English Grammar;

Bộ sử tập: