logo

BỘ SƯU TẬP: Sách

Tác giả: Vũ Mai Phương;

Thông tin xuất bản: N/A,

Số trang: 277 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 428

Từ khóa: Tiếng Anh; Từ vựng; Kỳ thi Toeic;

Bộ sử tập:

Tác giả: Vũ Văn Tảo; Nguyễn Cảnh Cầm;

Thông tin xuất bản: Nông Nghiệp, 2006

Số trang: 365 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.2

Từ khóa: Thủy lực;

Bộ sử tập:

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 276 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Giáo trình;

Bộ sử tập:

Tác giả: Nguyễn Trọng Hiệp;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 143 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Cơ khí; Chi tiết máy; Thiết kế máy;

Bộ sử tập:

Tác giả: Boyes, Carolyn;

Thông tin xuất bản: Lao Đông - Xã Hội,

Số trang: 88 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 153.6

Từ khóa: Kỹ năng giao tiếp; Ngôn ngữ; Tư duy; Kinh doanh; Thành công;

Bộ sử tập:

Tác giả: Lê Minh Hoàng;

Thông tin xuất bản: ĐHSP Hà Nội, 2003

Số trang: 316 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005.133

Từ khóa: Tin học; Lập trình; Giải thuật; Cấu trúc dữ liệu;

Bộ sử tập:

Tác giả: Nguyễn Ngọc Đào; Hồ Viết Bình; Trần Thế San;

Thông tin xuất bản: Đà Nẵng, 2002

Số trang: 256 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 671

Từ khóa: Cơ khí; Chế độ cắt; Gia công cơ khí; Gia công kim loại; Cắt gọt;

Bộ sử tập:

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 499 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Bài tập;

Bộ sử tập:

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2007

Số trang: 271 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Bài tập;

Bộ sử tập:

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh;

Thông tin xuất bản: Giáo Dục, 2006

Số trang: 387 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Bài tập;

Bộ sử tập:

Tác giả: Trương Mạnh Hùng;

Thông tin xuất bản: ĐHGTVTT, 2006

Số trang: 199 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.2504

Từ khóa: Ô tô; Cấu tạo ô tô;

Bộ sử tập:

Tác giả: Thái Văn Nông; Nguyễn Văn Nhanh;

Thông tin xuất bản: ĐHGTVTTPHCM, 2012

Số trang: 110 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 620.3

Từ khóa: Cơ khí; Dao động kỹ thuật; Lý thuyết dao động;

Bộ sử tập:

Tác giả: Trần Thế San; Nguyễn Anh Dũng;

Thông tin xuất bản: KH & KT, 2008

Số trang: 237 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Kỹ thuật điện tử; Mạch điện; Cảm biến;

Bộ sử tập:

Tác giả: Nguyễn Đức Ánh;

Thông tin xuất bản: Tổng Hợp TP. HCM, 1996

Số trang: 322 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.815

Từ khóa: Kỹ thuật điện tử; Mạch điện;

Bộ sử tập:

Tác giả: Nguyễn Đức Ánh;

Thông tin xuất bản: Trẻ, 1998

Số trang: 289 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.3815

Từ khóa: Kỹ thuật điện tử; Mạch điện;

Bộ sử tập:

Tác giả: Lê Hữu Sơn;

Thông tin xuất bản: ĐHGTVTTPHCM, 2005

Số trang: 213 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 623.85

Từ khóa: Cơ khí động lực; Tàu thủy; Thủy lực; Hơi nước;

Bộ sử tập:

Tác giả: Khoa Cơ khí động lực – Trường CĐCN Việt Đức.;

Thông tin xuất bản: Trường CĐCN Việt Đức., 2013

Số trang: 67 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.25

Từ khóa: Cơ khí động lực; Ô tô; Thủy khí; Thủy lực;

Bộ sử tập:

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê;

Thông tin xuất bản: Văn Hóa Thông Tin, 1986

Số trang: 102 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 158.1

Từ khóa: Tâm lý học ứng dụng; Bí quyết thành công;

Bộ sử tập:

Tác giả: 1980 Books;

Thông tin xuất bản: Thế Giới,

Số trang: 196 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 650.1

Từ khóa: Kỹ năng sống;

Bộ sử tập: