logo

BỘ SƯU TẬP: Luận văn - Luận án

Tác giả: Phạm Văn Mạnh; TS. Trần Thanh Thưởng (HDKH);

Thông tin xuất bản: ĐHSPKT TP.HCM, 2013

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.2

Từ khóa: Xe hai bánh; Công suất; Lực kéo; Vận tốc; Thông số kỹ thuật; Luận văn Thạc sĩ;

Bộ sử tập:

Tác giả: Lê Đát Toa;

Thông tin xuất bản: ĐH Nha Trang, 2011

Số trang: 117 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.25

Từ khóa: Ô tô; Động cơ; Nhiên liệu; Phát thải; Luận văn Thạc sĩ;

Bộ sử tập:

Tác giả: Tạ Tuấn Hưng;

Thông tin xuất bản: ĐH Bách Khoa TP.HCM, 2017

Số trang: 176 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 629.28

Từ khóa: Ô tô; Xe vận tải; Xe đầu kéo; An toàn; Luận án Tiến sĩ;

Bộ sử tập:

Tác giả: Huỳnh, Kim Hoàng; Huỳnh Kim Hoàng, TS. Bùi Thanh Luân (CB hướng dẫn khoa học);

Thông tin xuất bản: Hutech,, 2016

Số trang: 104 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 621.902 3

Từ khóa: Cơ khí chế tạo; Máy khắc gỗ CNC di động; Luận văn Thạc sĩ;

Bộ sử tập: