logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124
BỘ SƯU TẬP: Giáo trình nội bộ

Tác giả: Nhiều tác giả;

Thông tin xuất bản: CĐKT Cao Thắng,, 2020

Số trang: 77 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Vật lý; Thí nghiệm; ; Nhiệt-;

Bộ sử tập:

Tác giả: Dương Trọng Đính; Nguyễn Võ Công Khanh; Phù Khắc Anh; Nguyễn Bá Phúc; và những người khác,...;

Thông tin xuất bản: CĐKT Cao Thắng,, 2018

Số trang: 112 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 006.76

Từ khóa: Lập trình web; PHP & MySQL; Tin học; Hệ thống đa phương tiện-;

Bộ sử tập:

Tác giả: Lương Minh Huấn;

Thông tin xuất bản: CĐKT Cao Thắng,, 2018

Số trang: 57 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 004.6

Từ khóa: Mạng máy tính; Thực hành; Tin học; Máy tính-;

Bộ sử tập:

Tác giả: Nguyễn Bá Phúc; Nguyễn Vũ Dzũng; Nguyễn Võ Công Khanh;

Thông tin xuất bản: CĐKT Cao Thắng,, 2018

Số trang: 78 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 004.1

Từ khóa: Máy tính; Lắp ráp; Cài đặt; Giáo trình; Tin học; Máy tính-;

Bộ sử tập:

Tác giả: Nguyễn Bá Phúc; Phạm Thị Hồng; Nguyễn Vũ Dzũng;

Thông tin xuất bản: CĐKT Cao Thắng,, 2018

Số trang: 104 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005.133

Từ khóa: Lập trình hướng đối tượng; Ngôn ngữ lập trình C/C+ +; Tin học; Phần mềm-;

Bộ sử tập:

Tác giả: Lê Quang Song; Dương Trọng Đính;

Thông tin xuất bản: CĐKT Cao Thắng,, 2018

Số trang: 150 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005.3

Từ khóa: Công nghệ phần mềm; Giáo trình; Tin học; Phần mềm-;

Bộ sử tập:

Tác giả: Nhiều tác giả;

Thông tin xuất bản: CĐKT Cao Thắng,, 2018

Số trang: 77 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Vật lý; Thí nghiệm; ; Nhiệt-;

Bộ sử tập:

Tác giả: Nhiều tác giả;

Thông tin xuất bản: CĐKT Cao Thắng,, 2020

Số trang: 164 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 531

Từ khóa: Vật lý; Bài giảng; ; Nhiệt-;

Bộ sử tập:

Tác giả: Bùi Minh Quân; Tống Minh Hải; Nguyễn Dương Trí;

Thông tin xuất bản: CĐKT Cao Thắng,, 2019

Số trang: 98 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 519.5

Từ khóa: Xác suất thống kê; Giáo trình; Toán học-;

Bộ sử tập:

Tác giả: Bộ môn Văn hóa;

Thông tin xuất bản: CĐKT Cao Thắng,, 2018

Số trang: 145 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 540

Từ khóa: Hóa học; Giáo trình; ;

Bộ sử tập:

Tác giả: Bùi Minh Quân; Tống Minh Hải; Nguyễn Dương Trí;

Thông tin xuất bản: CĐKT Cao Thắng,, 2019

Số trang: 85 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 515

Từ khóa: Toán chuyên đề; Giáo trình; Giải tích; Lý thuyết chuỗi; Phép biến đổi Laplace; Số phức; Tích phân; àm biến phức;

Bộ sử tập:

Tác giả: Bùi Minh Quân; Tống Minh Hải; Nguyễn Dương Trí;

Thông tin xuất bản: CĐKT Cao Thắng,, 2018

Số trang: 229 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 510

Từ khóa: Toán cao cấp; Giáo trình; ;

Bộ sử tập:

Tác giả: Bộ môn Văn hóa;

Thông tin xuất bản: CĐKT Cao Thắng,, 2019

Số trang: 145 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 540

Từ khóa: Hóa học; Giáo trình; ;

Bộ sử tập:

Tác giả: Phạm Đình Huấn;

Thông tin xuất bản: CĐKT Cao Thắng,, 2020

Số trang: 120 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 340.01

Từ khóa: Pháp luật; Giáo trình; ; Luật dân sự; Luật hôn nhân và gia đình; Luật kinh tế; Luật lao động; Luật phòng, chống tham nhũng-;

Bộ sử tập:

Tác giả: Bộ môn Kinh tế;

Thông tin xuất bản: CĐKT Cao Thắng,, 2018

Số trang: 101 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 658.5

Từ khóa: Quản trị sản xuất; Giáo trình; ;

Bộ sử tập:

Tác giả: Lâm Hữu Hạnh;

Thông tin xuất bản: CĐKT Cao Thắng,, 2018

Số trang: 77 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 671.3

Từ khóa: Nguội tháo lắp; Cơ khí sửa chữa; Kỹ thuật nguội-;

Bộ sử tập:

Tác giả: Nguyễn Thành Lâm;

Thông tin xuất bản: CĐKT Cao Thắng,, 2019

Số trang: 76 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 671.3

Từ khóa: Kỹ thuật nguội; Giáo trình; Sửa chữa cơ khí-;

Bộ sử tập:

Tác giả: Trần Trọng Chính; Trịnh Văn Quốc; Nguyễn Thị Anh Thơ;

Thông tin xuất bản: CĐKT Cao Thắng,, 2018

Số trang: 185 tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 620.1

Từ khóa: Vật liệu cơ khí; Giáo trình; Công nghệ kim loại-;

Bộ sử tập: