logo

BỘ SƯU TẬP: Giáo trình nội bộ

Tác giả: Nguyễn Thời Trung; Nguyễn Ngọc Thạnh; Nguyễn Trường Lĩnh;

Thông tin xuất bản: Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng, 2017

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại:

Từ khóa: ô tô; sửa chữa ô tô; công nghệ ô tô;

Bộ sử tập:

Tác giả: Lữ Cao Tiến;

Thông tin xuất bản: Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng, 2014

Số trang: tr, - Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Ký hiệu phân loại: 005

Từ khóa: thiết kế website; lập trình website; website;

Bộ sử tập: