logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124
Tài liệu tham khảo nghề Cơ khí sửa chữa (Nguội sửa chữa máy công cụ)
13.11.21 | 60 |

Học kỳ 1: 

TT Tên học phần

Ghi chú

1

Giáo dục thể chất 1

 
2

Ứng dụng CNTT cơ bản

 
3

Anh văn 1

 
4

Pháp luật

 
5

An toàn lao động

 
6

Vẽ kỹ thuật 1

 
7

Cơ kỹ thuật

 
8

Vật liệu cơ khí

 
9

TT Hàn (HĐ + HH)

 
10

TT Nguội

 
11

MĐ Nhập nghề Nguội sửa chữa

 

 


Các Tin Khác: