logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124
Quy định mượn, trả tài liệu
01.09.21 | 106 |

QUY ĐỊNH MƯỢN TÀI LIỆU

Mượn tài liệu đọc tại chỗ:

- Tối đa 1cuốn/lần,được mượn nhiều lần/ngày và trả trong ngày.

- Không mang tài liệu ra khỏi thư viện nếu không được sự đồng ý của thủ thư.

- Báo, tạp chí chỉ mượn đọc tại chỗ.

 

Mượn về nhà:

- Thời gian: 01 tuần

- Số lượng: tối đa 02 cuốn (sách có từ 4 cuốn trở lên mới được mượn về nhà).

- Tiền thế chân:

+ Gấp 2 lần giá trị cuốn sách (xuất bản sau năm 2010),

+ Gấp 3 lần giá trị cuốn sách (xuất bản trước năm 2010).

- Trả tài liệu trả lại tiền thế chân.

 

QUY TRÌNH TRẢ TÀI LIỆU

Bạn đọc trả tài liệu tại bàn thủ thư

Gia hạn tài liệu:

- Mỗi tài liệu được gia hạn 1 lần.

- Đối với tài liệu được phép mượn về nhà, độc giả có thể gia hạn thêm thời gian được phép mượn 01 tuần.

- Độc giả gia hạn tài liệu trực tiếp tại bàn thủ thư (thời hạn gia hạn thêm 01 tuần) hoặc gia hạn online (tối đa 02 lần, trước 02 ngày so với thời hạn trả tài liệu) .


Các Tin Khác: