logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124
Liên hệ
05.12.21 | 3357 |

THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

 

 Địa chỉ: Tầng 3 - Khu C

 Điện thoại: 028 38 212 360 (Số nội bộ: 29)

  Website: lib.caothang.edu.vn

 Email: thuvien@caothang.edu.vn

 Fanpage: facebook.com/libckc

 


Các Tin Khác: