logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124
Hướng dẫn

Giới thiệu Thư viện trường CĐ kỹ thuật Cao Thắng

28.09.21 | 133
Phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập; Tổ chức, xây dựng nguồn lực thông tin khoa học phù hợp với các ngành nghề đào tạo của Trường; Lưu trữ, khai thác hiệu quả nguồn thông tin để phục vụ công tác đào tạo.
Hướng dẫn đăng nhập website Thư viện

Hướng dẫn đăng nhập website Thư viện

15.09.21 | 2070
Hướng dẫn bạn độc đăng nhập tài khoản website Thư viện Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng
Hướng dẫn tìm tài liệu trên website Thư viện

Hướng dẫn tìm tài liệu trên website Thư viện

04.09.21 | 204
Hướng dẫn bạn đọc tìm tài liệu trên website thư viện cao thắng.

Nội quy Thư viện

02.09.21 | 160
Bạn đọc đến thư viện cần thực hiện một số lưu ý sau đây

Quy định mượn, trả tài liệu

01.09.21 | 158
Quy định về việc mượn trả tại chỗ, mượn về nhà,...