logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124
Giới thiệu

Liên hệ

05.12.21 | 3357
Thông tin liên hệ.

Giới thiệu Thư viện trường CĐ kỹ thuật Cao Thắng

28.09.21 | 3313
Phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập; Tổ chức, xây dựng nguồn lực thông tin khoa học phù hợp với các ngành nghề đào tạo của Trường; Lưu trữ, khai thác hiệu quả nguồn thông tin để phục vụ công tác đào tạo.

Nội quy Thư viện

02.09.21 | 3482
Bạn đọc đến thư viện cần thực hiện một số lưu ý sau đây

Quy định mượn, trả tài liệu

01.09.21 | 341
Quy định về việc mượn trả tại chỗ, mượn về nhà,...