Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 028 38212360 (29)
 thuvien@caothang.edu.vn 
Liên kết website :
Đang online:  18
- Hôm nay:  131
- Tuần này:  1.471
- Tháng này:  4.160
- Tất cả:  971.083[ Đăng ngày: 07/01/2010 ]
Thư viện Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng là Trung tâm thông tin khoa học, kỹ thuật, văn hoá.

Có chức năng tổ chức, xây dựng và quản lý vốn tư tiệu khoa học, kỹ thuật, văn hóa, phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên trong toàn Trường. Thư viện có những nhiệm vụ chính sau:

Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chủ trương kế hoạch phát triển vốn tư liệu phù hợp với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà Trường, đồng thời chịu trách nhiệm bảo quản vốn tư liệu đó.
  • Phân loại và sắp xếp tài liệu theo từng chuyên ngành khoa học, kỹ thuật.
  • Xây dựng các biện pháp tra cứu để bạn đọc tìm tài liệu được nhanh chóng.
  • Thông báo kịp thời những tài liệu mới được bổ sung.
  • Thường xuyên thu nhận những ấn phẩm do trường xuất bản, cũng như các luận văn tốt nghiệp cao đẳng, trung học và đồ án được bảo vệ tại Trường.
  • Có kế hoạch qui hoạch chủ động, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ,… cho cán bộ thư viện để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ.
CÁC TIN KHÁC