logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124
Danh mục sách giấy mới tháng 05/2022 (Giáo trình nội bộ)
19.05.22 | 246 |
STT Nhan đề Tác giả Phân loại Nhà xuất bản Năm
1 Giáo trình thực hành lắp ráp cài đặt máy tính Nguyễn Bá Phúc 004.1 CĐKT Cao Thắng, 2018
2 Hệ thống bài thực hành môn mạng máy tính Lương Minh Huấn 004.6 CĐKT Cao Thắng, 2018
3 Giáo trình thực hành phương pháp lập trình hướng đối tượng Nguyễn Bá Phúc 005.133 CĐKT Cao Thắng, 2018
4 Giáo trình công nghệ phần mềm Lê Quang Song 005.3 CĐKT Cao Thắng, 2018
5 Giáo trình chuyên đề PHP & MySQL Nguyễn Bá Phúc 006.76 CĐKT Cao Thắng, 2018
6 Giáo trình chính trị Bộ môn Lý luận Chính trị 320 CĐKT Cao Thắng, 2018
7 Giáo trình chính trị Bộ môn Lý luận Chính trị 320 CĐKT Cao Thắng, 2019
8 Giáo trình chính trị Bộ môn Lý luận Chính trị 320 CĐKT Cao Thắng, 2020
9 Giáo trình môn pháp luật Phạm Đình Huấn 340.01 CĐKT Cao Thắng, 2020
10 Tập bài giảng Pháp luật đại cương Phạm Đình Huấn 340.01 CĐKT Cao Thắng, 2018
11 Tập bài giảng pháp luật đại cương Phạm Đình Huấn 340.01 CĐKT Cao Thắng, 2019
12 Giáo trình toán cao cấp Bùi Minh Quân 510 CĐKT Cao Thắng, 2018
13 Giáo trình toán chuyên đề Bùi Minh Quân 515 CĐKT Cao Thắng, 2019
14 Giáo trình xác suất thống kê (Dành cho ngành kỹ thuật Ô tô và Cơ khí Bùi Minh Quân 519.5 CĐKT Cao Thắng, 2019
15 Bài giảng môn học: Vật lý đại cương ( Cơ  - Điện) Nhiều tác giả 531 CĐKT Cao Thắng, 2020
16 Thí nghiệm vật lý đại cương Nhiều tác giả 531 CĐKT Cao Thắng, 2020
17 Thí nghiệm vật lý đại cương Nhiều tác giả 531 CĐKT Cao Thắng, 2018
18 Giáo trình cơ lý thuyết - (Hệ Cao đẳng) Nguyễn Văn Thuận 531.1 CĐKT Cao Thắng, 2018
19 Giáo trình cơ lý thuyết - (Hệ Trung cấp) Trần Trọng Chính 531.1 CĐKT Cao Thắng, 2018
20 Giáo trình nội bộ : Hóa học đại cương Bộ môn Văn hóa 540 CĐKT Cao Thắng, 2019
21 Giáo trình nội bộ : Hóa học đại cương Bộ môn Văn hóa 540 CĐKT Cao Thắng, 2018
22 Bài tập vẽ kỹ thuật 1 Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở 604.2 CĐKT Cao Thắng, 2018
23 Giáo trình Vẽ Kỹ Thuật 1 Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở 604.2 CĐKT Cao Thắng, 2018
24 Giáo trình vẽ kỹ thuật 2 Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở 604.2 CĐKT Cao Thắng, 2022
25 Giáo trình vật liệu cơ khí và công nghệ kim loại Trần Trọng Chính 620.1 CĐKT Cao Thắng, 2019
26 Giáo trình cơ kỹ thuật Nguyễn Thị Thanh Thủy 620.104 CĐKT Cao Thắng, 2018
27 Giáo trình cơ ứng dụng Vũ Xuân Vinh 620.105 CĐKT Cao Thắng, 2018
28 Giáo trình thí nghiệm an toàn điện Lê Phong Phú 620.86 CĐKT Cao Thắng, 2018
29 Công nghệ khí nén - Thủy lực Nguyễn Thanh Phước 621.2 CĐKT Cao Thắng, 2019
30 Hướng dẫn thực hành khí nén - Thủy lực Nguyễn Thanh Phước 621.2 CĐKT Cao Thắng, 2019
31 Giáo trình thực hành trang bị điện Đỗ Chí Phi 621.3 CĐKT Cao Thắng, 2018
32 Giáo trình trang bị điện Đỗ Chí Phi 621.3 CĐKT Cao Thắng, 2018
33 Giáo trình kỹ thuật điện Đỗ Chí Phi 621.302 8 CĐKT Cao Thắng, 2018
34 Giáo trình thực tập điện cơ bản Bùi Đông Hải 621.302 8 CĐKT Cao Thắng, 2018
35 Truyền động điện Đỗ Chí Phi 621.312 CĐKT Cao Thắng, 2018
36 Giáo trình khí cụ điện Nguyễn Bá Nhạ 621.317 CĐKT Cao Thắng, 2018
37 Tính toán thiết kế lắp đặt hệ thống điện dân dụng Phan Thanh Tú 621.319 1 CĐKT Cao Thắng, 2018
38 Bài tập lý thuyết mạch Ngô Bá Việt 621.3192 CĐKT Cao Thắng, 2018
39 Giáo trình lý thuyết mạch Phạm Văn Thành 621.3192 CĐKT Cao Thắng, 2018
40 Tài liệu thực hành kỹ thuật cảm biến Đinh Thị Thanh Hoa 621.37 CĐKT Cao Thắng, 2018
41 Giáo trình điện tử cơ bản Bộ môn Điện tử Công nghiệp 621.381 CĐKT Cao Thắng, 2019
42 Tài liệu thực hành điện tử căn bản Bộ môn Điện tử Công nghiệp 621.381 CĐKT Cao Thắng, 2018
43 Tài liệu thực tập điện tử cơ bản Võ Xuân Nam 621.381 CĐKT Cao Thắng, 2019
44 Giáo trình thiết kế vi mạch số Bộ Môn Tin Học 621.381 5 CĐKT Cao Thắng, 2018
45 Thực hành kỹ thuật xung - Số Đinh Thị Thanh Hoa 621.381 5 CĐKT Cao Thắng, 2020
46 Giáo trình kỹ thuật xung - Số Thượng Văn Bé 621.3815 CĐKT Cao Thắng, 2020
47 Mạng công nghiệp Huỳnh Xuân Dũng 621.382 1 CĐKT Cao Thắng, 2018
48 Giáo trình kỹ thuật an toàn Khoa Cơ khí 621.8 0289 CĐKT Cao Thắng, 2019
49 Giáo trình kỹ thuật an toàn Khoa Cơ khí 621.8 0289 CĐKT Cao Thắng, 2020
50 Giáo trình nguyên lý máy Nguyễn Trung Định 621.801 CĐKT Cao Thắng, 2015
51 Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo Đào Khánh Dư 621.802 8 CĐKT Cao Thắng, 2019
52 Giáo trình chi tiết máy Nguyễn Văn Khưa 621.815 CĐKT Cao Thắng, 2018
53 Giáo trình chi tiết máy Nguyễn Trung Định 621.815 CĐKT Cao Thắng, 2018
54 Giáo trình nội bộ môn bài tập lớn chi tiết máy Nguyễn Văn Khưa 621.815 CĐKT Cao Thắng, 2018
55 Giáo trình hướng dẫn thực hành tiện phay 1 Nguyễn Phùng Tấn 621.82 CĐKT Cao Thắng, 2015
56 Giáo trình công nghệ sửa chữa máy công cụ Lâm Hữu Hạnh 621.902 CĐKT Cao Thắng, 2018
57 Giáo trình kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Huỳnh Phước Thiện 629.20289 CĐKT Cao Thắng, 2018
58 Giáo trình lý thuyết ô tô Vũ Trí Xương 629.22 CĐKT Cao Thắng, 1019
59 Giáo trình cấu tạo động cơ đốt trong Đinh Nguyên Phúc 629.25 CĐKT Cao Thắng, 2018
60 Giáo trình môn học thực hành động cơ xăng Nguyễn Văn Trung 629.25 CĐKT Cao Thắng, 2018
61 Giáo trình năng lượng mới sử dụng trên ô tô Nguyễn Ngọc Thạnh 629.253 8 CĐKT Cao Thắng, 2018
62 Giáo trình cấu tạo ô tô Bộ môn Ô tô 629.254 CĐKT Cao Thắng, 2018
63 Giáo trình hệ thống điện - điện tử ô tô Nguyễn Ngọc Thạnh 629.272 CĐKT Cao Thắng, 2019
64 Thực hành điện ô tô Bộ môn Ô tô 629.272 CĐKT Cao Thắng, 2018
65 Giáo trình hệ thống điều hòa không khí trên ô tô Võ Bá Khánh Trình 629.2772 CĐKT Cao Thắng, 2019
66 Giáo trình thực hành ô tô Cổ Hoài Việt 629.28 CĐKT Cao Thắng, 2019
67 Giáo trình công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô Hồ Văn Thu 629.287 CĐKT Cao Thắng, 2018
68 Giáo trình quản trị sản xuất Bộ môn Kinh tế 658.5 CĐKT Cao Thắng, 2018
69 Giáo trình kỹ thuật và thực hành nguội cơ bản Nguyễn Thành Lâm 671.3 CĐKT Cao Thắng, 2019
70 Giáo trình thực hành nguội tháo lắp Lâm Hữu Hạnh 671.3 CĐKT Cao Thắng, 2018
71 Thực tập hàn điện cơ bản Tống Văn Trong 671.52 CĐKT Cao Thắng, 2019
72 Giáo trình nguyên lý cắt Lưu Chí Đức 671.53 CĐKT Cao Thắng, 2018

Các Tin Khác: