logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

THƯ VIỆN

Hotline: 0964 095 124
Cơ sở dữ liệu
Thư viện hỗ trợ tìm tạp chí IEEE

Thư viện hỗ trợ tìm tạp chí IEEE

10.05.22 | 122
Thư viện Hỗ trợ tìm tài liệu tạp chí của nhà xuất bản IEEE.
Hỗ trợ tìm tạp chí Nhà xuất bản Springer

Hỗ trợ tìm tạp chí Nhà xuất bản Springer

26.03.22 | 150
Nhà xuất bản Springer là một trong những nhà xuất bản lớn, cung cấp hàng triệu tài liệu khoa học với nhiều thể loại như: Sách, Tạp chí, Công trình nghiên cứu,...
Cơ sở dữ liệu sách điện tử ODILO

Cơ sở dữ liệu sách điện tử ODILO

26.03.22 | 188
Giới thiệu cơ sở dữ liệu sách điện tử của ODILO.