Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0902 907 509
 nguyenvanhienit@gmail.com
Liên kết website :
Đang online:  53
- Hôm nay:  80
- Tuần này:  1.142
- Tháng này:  9.711
[ Đăng ngày: 05/12/2017 ]
Thư viện thông báo đến tất cả bạn đọc danh mục sách mới tháng 12/2017. 
Bạn đọc có nhu cầu xin liên hệ thư viện. 
STT Nhan đề Tác giả Phân loại Nhà xuất bản Năm SL
1 Giáo trình cơ sở dữ liệu Võ Trúc Vy 004/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2016 5
2 Bài thực hành Kỹ thuật lập trình Khoa điện tử Tin học 005/B103T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng, 2016 5
3 Giáo trình mạng máy tính Trương Quang Trung   Trường CĐKT Cao Thắng, 2014 5
4 Giáo trình phần cứng máy tính Nguyễn Vũ Dzũng 005/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2014 5
5 Giáo trình thực hành lắp ráp cài đặt máy tính Nguyễn Vũ Dzũng 005/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2014 5
6 Giáo trình thực hành mạng máy tính Trương Quang Trung 005/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2014 5
7 Giáo trình Tin học trình độ A Nguyễn Vũ Dzũng 005/GI-108T Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2016 5
8 Giáo trình: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Phạm Thủy Tú 005/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5
9 Hệ thống bài thực hành môn mạng máy tính Lương Minh Huấn 005/H250T Trường CĐKT Cao Thắng, 2014 5
10 Lập trình Windows nâng cao  C# Trần Thanh Tuấn, Dương Trọng Đính 005/L123T Trường CĐKT Cao Thắng, 2014 5
11 Tài liệu thực hành lập trình Website Lữ Cao Tiến 005/T103L Trường CĐKT Cao Thắng, 2014 5
12 Giáo trình cấu trúc dữ liệu và thuật toán (Lý thuyết và thực hành) Nguyễn Thị Thanh Thuận 005.74/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2016 5
13 Giáo trình thiết kế website Lữ Cao Tiến 006.7/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2014 5
14 Giáo trình Chính trị (Dành cho hệ Cao đẳng nghề) Bộ môn Lý luận Chính trị 320/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2014 5
15 Tập bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ môn Chính trị- Quân sự - Thể dục 320.101/T123B Trường CĐKT Cao Thắng, 2017 5
16 Giáo trình môn học: Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động Phạm Văn Sanh 331.259/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng , 2014 5
17 Tập bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin Phạm Đình Huấn 335.43/T123B Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng, 2016 5
18 Giáo trình Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Đặng Đôn Lai 335.52/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5
19 Giáo trình thuế đại cương Bộ môn Kinh tế 336.201/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2012 5
20 Tập bài giảng pháp luật đại cương Phạm Đình Huấn 340.01/T103L Trường CĐKT Cao Thắng, 2017 5
21 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 Quốc Hội 344.01/B450L Quốc Hội, 2012 5
22 Tập huấn giáo viên pháp luật TCCN năm 2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo 344.07/T123H Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2008 5
23 Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 Quốc Hội 345/B450L Quốc Hội, 2015 5
24 Bộ Luật Tố tụng Hình sự số 101/2015/QH13 Quốc Hội 345/B450L Quốc Hội, 2015 5
25 Bộ Luật phòng, chống tham nhũng số : 55/2005/QH11 Quốc Hội 345.0268/B450L Quốc Hội, 2005 5
26 Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 Quốc Hội 346/B450L Quốc Hội, 2015 5
27 Bộ Luật Tố tụng Dân sự số 92/2015/QH13 Quốc Hội 346/B450L Quốc Hội, 2015 5
28 Giáo trình kỹ năng giao tiếp Bộ môn Kinh tế 370.114/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng , 2016 1
29 Bộ đề thi :Anh văn A2 Trung tâm ngoại ngữ 420/H561D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2012 5
30 Bộ đề thi Anh văn A1 Trung tâm ngoại ngữ 420/H561D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2015 5
31 English for Electronics and Electrical Engineering Nguyễn Thanh Nghĩa 420/E204L Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2015 5
32 Hướng dẫn học chương trình Anh văn cơ bản A1 Trung tâm ngoại ngữ 420/H561D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2015 5
33 Hướng dẫn học chương trình Anh văn cơ bản A2 Trung tâm ngoại ngữ 420/H561D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2015 5
34 Hướng dẫn học chương trình Anh văn cơ bản A3 Trung Tâm Ngoại Ngữ 420/H561D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5
35 Hướng dẫn học chương trình Anh văn cơ bản Work Book A1 & A2 Trung tâm ngoại ngữ 420/H561D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2015 5
36 Luyện thi chứng chỉ B môn tiếng Anh Bộ môn ngoại ngữ 420/L527T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5
37 Giáo trình toán cao cấp Tống Minh Hải 510/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2015 5
38 Bài giảng Hàm Biến phức Bộ môn Văn hóa ngoại ngữ 515/B103G Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5
39 Bài giảng toán rời rạc Nguyễn Đức Duy 515/B103G Trường CĐKT Cao Thắng , 2014 5
40 Đại cương xác suất thống kê Bộ môn văn hóa đại cương 519.2/Ð103C Trường Cao đẳng Kỹ thuật thắng , 2017 5
41 Bài giảng môn học Vật lý đại cương: Cơ - Nhiệt - Điện Tổ bộ môn Vật lý 530/B103G Trường CĐKT Cao Thắng, 2016 5
42 Thí nghiệm: Vật lý đại cương Tổ bộ môn Vật lý 530/TH300N Trường CĐKT Cao Thắng, 2016 5
43 Giáo trình cơ lý thuyết - Phần 1: tĩnh học Nguyễn Văn Thuận 531.1/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2012 5
44 Giáo trình cơ lý thuyết - Phần 2: Động học - Động lực học Nguyễn Văn Thuận 531.1/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2012 5
45 Giáo trình cơ ứng dụng Vũ Xuân Vinh 531.1/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2017 5
46 Giáo trình kỹ thuật nhiệt Lê Quang Huy 536.1/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5
47 Giáo trình Thực tập điện cơ bản Bùi Đông Hải 537.5/GI-108T Trường  CĐ KT Cao Thắng, 2013 5
48 Truyền Động Điện Đỗ Chí Phi 537.6/TR527Ð Trường CĐKT Cao Thắng, 2013 5
49 Giáo trình nội bộ Hóa học đại cương Bộ môn Văn hóa 540/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5
50 Bài giảng vẽ kỹ thuật phần 2 Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở 604.2/GI-108T CĐKT Cao Thắng, 2015 5
51 Bài tập vẽ kỹ thuật 1 Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở 604.2/B103T CĐKT Cao Thắng, 2014 5
52 Bài tập vẽ kỹ thuật 1 Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở 604.2/B103T CĐKT Cao Thắng, 2014 5
53 Giáo trình vẽ kỹ thuật 1 Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở 604.2/GI-108T CĐKT Cao Thắng, 2016 5
54 Hướng dẫn bài tập lớn Vẽ kỹ thuật Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở 604.2/H561D CĐKT Cao Thắng, 2017 5
55 Autocad 2D Dương Văn Ba 620.004/A111T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5
56 Giáo trình nội bộ môn : Sức bền vật liệu   620.1/GI-108T Trường  CĐ KT Cao Thắng, 2017 5
57 Giáo trình: Cơ lý thuyết (Hệ Cao đẳng) Nguyễn Văn Thuận 620.1/GI-108T Trường  CĐ KT Cao Thắng, 2000 5
58 Giáo trình: Vật liệu cơ khí và công nghệ kim loại Trần Trọng Chính 620.1/GI-108T Trường  CĐ KT Cao Thắng, 2014 5
59 Giáo trình: Cơ Kỹ thuật Nguyễn Thị Thanh Thủy 620.104/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5
60 Giáo trình: Cơ Kỹ thuật Nguyễn văn Khưa 620.104/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2015 5
61 Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo Đào Khánh Dư 620.8/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2016 5
62 Giáo Trình Kỹ thuật An toàn Đặng Trung Dũng 620.8/GI-108T TRường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng , 2017 5
63 Tập bảng tra Dung sai lắp ghép Nguyễn Thành Lâm 620.8/T123B Trường CĐKT Cao Thắng, 2017 5
64 Giáo trình thí nghiệm an toàn điện Lê Phong Phú 620.86/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2013 5
65 Hướng dẫn thực hành Khí nén - Thuỷ lực Nguyễn Thanh Phước 621.2/H561D Trường CĐKT Cao Thắng , 2013 5
66 Bài tập Truyền Động Điện Đỗ Chí Phi 621.3/B103T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2013 5
67 Đề cương bài giảng Thực hành vận hành sửa chữa máy điện Đặng Thanh Tùng 621.3/Ð250C Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2013 5
68 Giáo trình Điện tử công suất Thượng Văn Bé 621.3/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2013 5
69 Giáo trình Lý thuyết mạch Phạm Văn Thành 621.3/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng, 2015 5
70 Giáo trình máy điện Đặng Thanh Tùng 621.3/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5
71 Giáo trình mô đun đo lường điện Lê Phong Phú 621.3/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng, 2014 5
72 Giáo trình Thí nghiệm máy điện Đặng Thanh Tùng 621.3/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật , 2017 5
73 Giáo trình Thực hành Kỹ thuật cảm biến Đinh Thị Thanh Hoa 621.3/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2015 5
74 Giáo trình Thực hành Trang bị điện Đỗ Chí Phi 621.3/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng, 2017 5
75 Giáo trình Trang bị điện Đỗ Chí Phi 621.3/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng, 2017 5
76 Giáo trình Xung - Số Thượng Văn Bé 621.3/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5
77 Hướng dẫn đồ án Trang bị điện Đỗ Chí Phi 621.3/H561D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng, 2017 2
78 Máy điện - Khí cụ điện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng 621.3/M112Ð Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5
79 Tài liệu thực hành điện tử cơ bản Võ Xuân Nam 621.3/T103L Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2016 5
80 Thực hành điện tử Công suất Hồ Văn Thới 621.3/TH552H Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2016 5
81 Giáo trình khí cụ điện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng 621.302 8/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5
82 Giáo trình môn học kỹ thuật điện Đỗ Chí Phi 621.302 8/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5
83 Giáo trình: Cung cấp điện Phạm Văn Thành 621.319/GI-108T Trường  CĐ KT Cao Thắng, 2017 2
84 Giáo trình: Cung cấp điện Phạm Văn Thành 621.319/Ð250C Trường  CĐ KT Cao Thắng, 2014 5
85 Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học cung cấp điện (Tập 1) Lê Phong Phú 621.319/H561D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2013 5
86 Hướng dẫn lắp đặt hệ thống điện tòa nhà thông minh LD DIDACTIC 621.32/H561D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2016 5
87 Bài giảng kỹ thuật đo lường điện Lê Phong Phú 621.37/B103G Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2015 5
88 Giáo trình: cảm biến đo lương Lê Thị Kiều Nga 621.37/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2015 5
89 Gíao trình vi xử lý (Tài liệu sử dụng  cho hệ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp) Tống Thanh Nhân, Nguyễn Trọng Khanh 621.38/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2017 5
90 Vi điều khiển PIC16F877A Nguyễn Trọng Khanh 621.38/V300Ð Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5
91 Gíao trình Kỹ thuật chuyển mạch Nguyễn Tâm Hiền 621.381/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2014 5
92 Giáo trình kỹ thuật điện tử Trần Thanh Trang 621.381/GI-108T Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng, 2014 5
93 Thực hành thiết kế hệ thống nhúng Huỳnh Xuân Dũng 621.381/TH552H Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5
94 Giáo trình vẽ điện tử Phạm Thành Nhân 621.381 04/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5
95 Bài tập lý thuyết mạch Ngô Bá Việt 621.381 32/B103T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5
96 Bài giảng: Vật liệu linh kiện điện tử Bùi Thị Kim Chi 621.381 33/B103G Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng,   5
97 Tài liệu thực hành : Kỹ thuật số Phùng Đức Bảo Châu 621.381 5/T103L Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5
98 Giáo trình thiết kế vi mạch số Nguyễn Thanh Nghĩa 621.381 59/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2017 5
99 Tài liệu thực hành Mạng Công nghiệp Huỳnh Xuân Dũng 621.382/T103L Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5
100 Mạng công nghiệp Huỳnh Xuân Dũng 621.3821/M106C Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2014 5
101 Giáo trình Anten và truyền sóng Lại Nguyễn Duy 621.384 15/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2014 5
102 Giáo trình truyền nhiệt - Thiết bị trao đổi nhiệt (Dành cho hệ cao đẳng) Ngô Thị Minh Hiếu 621.402 2/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5
103 Giáo trình Kỹ thuật lạnh Lê Quang Huy 621.56/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5
104 Gíao trình máy lạnh dân dụng và thương nghiệp Lê Quang Huy 621.56/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2014 5
105 Giáo trình thực hành lạnh cơ bản Trần Minh Trí 621.56/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5
106 Giáo trình CNC Nguyễn Văn Thông 621.8/GI-108T TRường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2016 5
107 Giáo trình máy gia công tia lửa điện NC và CNC Nguyễn Thành Lâm 621.8/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2015 5
108 Sổ tay thiết kế khuôn phun ép nhựa Võ Văn Cường 621.8/S450T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5
109 Giáo trình Nguyên lý máy Nguyễn Trung Định 621.801/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2015 5
110 Công nghệ khí nén Nguyễn Thanh Phước 621.815/C455N Trường CĐKT Cao Thắng, 2016 5
111 Giáo trình các phương pháp gia công phi truyền thống Đào Khánh Dư 621.815/GI-108T Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng, 2015 5
112 Giáo trình Công nghệ Chế tạo máy Nguyễn Phùng Tấn 621.815/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5
113 Giáo trình Công nghệ Chế tạo máy 2 Nguyễn Phùng Tấn 621.815/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5
114 Hướng dẫn bài tập lớn Công nghệ Chế tạo máy Nguyễn Phùng Tấn 621.815/H561D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5
115 Giáo trình  Chi tiết máy Nguyễn Văn Khưa 621.82/GI-108T Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2015 5
116 Giáo trình Bài tập lớn Chi tiết máy Nguyễn Văn Khưa 621.82/GI-108T Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5
117 Giáo trình Đồ gá trên máy cắt kim loại Đào Khánh Dư 621.82/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5
118 Giáo trình Hướng dẫn thực hành : Tiện phay 1 Nguyễn Phùng Tấn 621.82/GI-108T Trường  CĐ KT Cao Thắng, 2015 5
119 Giáo trình Hướng dẫn thực hành : Tiện phay 2 Nguyễn Phùng Tấn 621.82/GI-108T Trường  CĐ KT Cao Thắng, 2017 5
120 Giáo trình Hướng dẫn thực hành : Tiện phay 3 (Dùng đào tạo sinh viên cao đẳng kỹ thuật) Ngô Ngọc Tuyền 621.82/GI-108T Trường  CĐ KT Cao Thắng, 2017 5
121 Giáo trình Hướng dẫn thực hành : Tiện phay 4 (Dùng đào tạo sinh viên cao đẳng kỹ thuật) Ngô Ngọc Tuyền 621.82/GI-108T Trường  CĐ KT Cao Thắng, 2017 5
122 Giáo trình thực hành Nguội tháo lắp Lâm Hữu Hạnh 621.9/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao đẳng , 2015 5
123 Giáo trình máy cắt kim loại Võ Văn Cường 621.93/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5
124 Bài giảng thực hành tiện cơ bản Trần Thị Tư 621.942/B103G Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng , 2017 5
125 Giáo trình Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô Hồ Văn Thu 629.2/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật cao thắng 2014 5
126 Giáo trình môn học: Tính toán ô tô Bộ môn Ô tô 629.231/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2012 5
127 Giáo trình: Bài tập lớn tính toán ô tô Chu Việt Khoa 629.231/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2012 5
128 Giáo trình môn học nguyên lý tính toán động cơ đốt trong Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Ngọc Thạnh 629.25/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2014 5
129 Giáo trình môn học ô tô và môi trường Trần Minh Tài 629.25/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2017 5
130 Giáo trình môn học thực hành động cơ xăng Nguyễn Văn Trung 629.25/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2013 5
131 Giáo trình thực hành động cơ Diesel Phạm Văn Sanh 629.25/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2013 5
132 Giáo trình: Năng lượng mới sử dụng trên ô tô Trần Thanh Bình 629.253 8/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2015 5
133 Giáo trình cấu tạo ô tô Bộ môn ô tô 629.254/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2014 5
134 Giáo trình: Hệ thống điện điện tử trên ô tô Nguyễn Ngọc Thạnh 629.254/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5
135 Thực hành điện ô tô Bộ môn Ô Tô 629.254/TH552H Trường CĐKT Cao Thắng, 2011 5
136 Giáo trình thực hành ô tô Cồ Hoài Việt 629.28/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2013 5
137 Giáo trình chẩn đoán ô tô Nguyễn Thời Trung 629.287/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5
138 Giáo trình môn học: Kết cấu sửa chữa động cơ đốt trong Bộ môn Ô tô 629.287/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2011 5
139 Giáo trình lý thuyết ô tô Vũ Trí Xương 629.54/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2013 5
140 Giáo trình PLC S7 - 1200 Nguyễn Thủy Đăng Thanh 629.831 3/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5
141 Giáo trình: hướng dẫn thực hành PLC Nguyễn Thanh Phước 629.831 3/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2015 5
142 Giáo trình Quản trị doanh nghiệp Bộ môn Kinh tế 658.04/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2014 5
143 Hướng dẫn sử dụng CREO 2.0 Nguyễn Trọng Anh Tuấn 671/H561D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2015 1
144 Giáo trình kỹ thuật nguội và thực tập nguội cơ bản Nguyễn Thành Lâm 671.3/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2016 5
145 Giáo trình hàn điện cơ bản Tống Văn Trong 671.52/GI-108T Trường C ĐKT Cao Thắng, 2017 5
146 Giáo trình nguyên lý cắt kim loại Lưu Chí Đức 671.53/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5
147 Giáo trình thông gió và điều hòa không khí Nguyễn Hữu Quyền 697.9/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5
148 Cơ sở thiết kế khuôn phun ép nhựa Võ Văn Cường 745.2/C460S , 2017 5
149 Bóng chuyền Bộ môn Bóng chuyền-Bóng rổ-Bóng ném 796.325/B431C Thể Dục Thể Thao, 2003 5
150 Luật bóng chuyền (2001 - 20014): Luật bóng chuyền bãi biển Ủy Ban Thể Dục Thể Thao 796.325/L504B Thể dục Thể Thao, 2004 5
151 Giáo trình giảng dạy môn bơi lội Đại học Thể Dục Thể Thao 797.21/GI-108T Thể Dục Thể Thao, 2003 5
152 Giáo trình giảng dạy môn bơi lội Ủy Ban Thể Dục Thể Thao 797.348/GI-108T Thể Dục Thể Thao, 2003 5
CÁC TIN KHÁC