Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 028. 8212360 (29) 
 thuvien@caothang.edu.vn 
Liên kết website :
Đang online:  21
- Hôm nay:  54
- Tuần này:  54
- Tháng này:  8.962
[ Đăng ngày: 14/06/2018 ]
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
THƯ VIỆN
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
V/v nhận thẻ giảng viên đợt 2 tháng 06/2018

Thư viện mời các giảng viên có tên trong danh sách dưới đây đến thư viện (Tầng 3 - nhà C) nhận thẻ.

TT Mã thẻ Tên Độc giả Bộ phận
1 003500011 NGUYỄN VĂN HOÀNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
2 010210015 NGUYỄN MAI ĐỈNH KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
3 010220019 TRẦN PHƯƠNG THU HƯƠNG KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
4 011310071 ĐỖ VĂN ĐẠI KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
5 011310072 LIÊU QUANG HIỆP KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
6 011320015 NGUYỄN HOÀNG BẢO HƯNG KHOA CƠ KHÍ
7 011330041 TRẦN NGUYỄN CẢNH TÂN KHOA CƠ KHÍ
8 013510066 VÕ ĐẠI VÂN KHOA ĐIỆN-ĐIỆN LẠNH
9 013520069 NGUYỄN DUY THẮNG KHOA ĐIỆN TỬ-TIN HỌC
10 014620029 HÀ VĂN QUÂN KHOA ĐIỆN TỬ-TIN HỌC
11 014630024 TRẦN TÚ NAM KHA KHOA ĐIỆN TỬ-TIN HỌC

CÁC TIN KHÁC