Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 028. 8212360 (29) 
 thuvien@caothang.edu.vn 
Liên kết website :
Đang online:  19
- Hôm nay:  177
- Tuần này:  2.582
- Tháng này:  9.865
[ Đăng ngày: 09/11/2017 ]
Thư viện thông báo đến tất cả bạn đọc danh mục sách mới tháng 10/2017. 
Bạn đọc có nhu cầu xin liên hệ thư viện. 
STT Nhan đề Tác giả Phân loại Nhà xuất bản Năm SL Số ĐKCB
1 Giáo trình Tin học trình độ A Nguyễn Vũ Dzũng 005/GI-108T Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2016 5 100049758
100049785
100049790
100049826
100049861
2 Tập bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ môn Chính trị- Quân sự - Thể dục 320.101/T123B Trường CĐKT Cao Thắng, 2017 5 100049892
100049895
100049898
100049905
100049910
3 Tập bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin Phạm Đình Huấn 335.43/T123B Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng, 2016 5 100049759
100049799
100049801
100049851
100049856
4 Giáo trình Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Đặng Đôn Lai 335.52/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5 100049813
100049828
100049833
100049848
100049853
5 Tập bài giảng pháp luật đại cương Phạm Đình Huấn 340.01/T103L Trường CĐKT Cao Thắng, 2017 5 100049804
100049834
100049839
100049844
100049849
6 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 Quốc Hội 344.01/B450L Quốc Hội, 2012 5 100050000
100050068
100050085
100050114
100050122
7 Tập huấn giáo viên pháp luật TCCN năm 2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo 344.07/T123H Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2008 5 100050225
100050228
100050229
100050233
100050234
8 Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 Quốc Hội 345/B450L Quốc Hội, 2015 5 100049990
100050060
100050104
100050109
100050119
9 Bộ Luật Tố tụng Hình sự số 101/2015/QH13 Quốc Hội 345/B450L Quốc Hội, 2015 5 100049943
100049967
100050072
100050087
100050128
10 Bộ Luật phòng, chống tham nhũng số : 55/2005/QH11 Quốc Hội 345.0268/B450L Quốc Hội, 2005 5 100050004
100050067
100050100
100050113
100050127
11 Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 Quốc Hội 346/B450L Quốc Hội, 2015 5 100049954
100049996
100050011
100050083
100050093
12 Bộ Luật Tố tụng Dân sự số 92/2015/QH13 Quốc Hội 346/B450L Quốc Hội, 2015 5 100050017
100050064
100050108
100050118
100050124
13 Giáo trình kỹ năng giao tiếp Bộ môn Kinh tế 370.114/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng , 2016 1 100050237
14 English for Electronics and Electrical Engineering Nguyễn Thanh Nghĩa 420/E204L Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2015 5 100050007
100050018
100050049
100050103
100050123
15 Hướng dẫn học chương trình Anh văn cơ bản A1 Trung tâm ngoại ngữ 420/H561D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2015 5 100049755
100049760
100049763
100049791
100049814
16 Hướng dẫn học chương trình Anh văn cơ bản A2 Trung tâm ngoại ngữ 420/H561D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2015 5 100049748
100049776
100049781
100049786
100049823
17 Hướng dẫn học chương trình Anh văn cơ bản A3 Trung Tâm Ngoại Ngữ 420/H561D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5 100049932
100049958
100049972
100050008
100050027
18 Hướng dẫn học chương trình Anh văn cơ bản Work Book A1 & A2 Trung tâm ngoại ngữ 420/H561D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2015 5 100049745
100049753
100049768
100049773
100049784
19 Luyện thi chứng chỉ B môn tiếng Anh Bộ môn ngoại ngữ 420/L527T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5 100049897
100049907
100049911
100049922
100049925
20 Giáo trình toán cao cấp Tống Minh Hải 510/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2015 5 100049762
100049788
100049793
100049841
100049868
21 Bài giảng Hàm Biến phức Bộ môn Văn hóa ngoại ngữ 515/B103G Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5 100049936
100049959
100050019
100050026
100050045
22 Đại cương xác suất thống kê Bộ môn văn hóa đại cương 519.2/Ð103C Trường Cao đẳng Kỹ thuật thắng , 2017 5 100050021
100050031
100050042
100050047
100050140
23 Bài giảng môn học Vật lý đại cương: Cơ - Nhiệt - Điện Tổ bộ môn Vật lý 530/B103G Trường CĐKT Cao Thắng, 2016 5 100049746
100049761
100049800
100049806
100049821
24 Giáo trình cơ ứng dụng Vũ Xuân Vinh 531.1/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2017 5 100049955
100049988
100050006
100050033
100050135
25 Giáo trình Thực tập điện cơ bản Bùi Đông Hải 537.5/GI-108T Trường  CĐ KT Cao Thắng, 2013 5 100049812
100049817
100049827
100049852
100049857
26 Giáo trình nội bộ Hóa học đại cương Bộ môn Văn hóa 540/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5 100049886
100049888
100049902
100049904
100049909
27 Bài giảng vẽ kỹ thuật phần 2 Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở 604.2/GI-108T CĐKT Cao Thắng, 2015 5 100049952
100049957
100049973
100050002
100050137
28 Bài tập vẽ kỹ thuật 1 Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở 604.2/B103T CĐKT Cao Thắng, 2014 5 100049749
100049754
100049767
100049783
100049797
29 Bài tập vẽ kỹ thuật 1 Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở 604.2/B103T CĐKT Cao Thắng, 2014 5 100050023
100050024
100050035
100050086
100050091
30 Giáo trình vẽ kỹ thuật 1 Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở 604.2/GI-108T CĐKT Cao Thắng, 2016 5 100049747
100049757
100049770
100049775
100049824
31 Hướng dẫn bài tập lớn Vẽ kỹ thuật Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở 604.2/H561D CĐKT Cao Thắng, 2017 5 100050151
100050156
100050161
100050176
100050180
32 Autocad 2D Dương Văn Ba 620.004/A111T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5 100050146
100050147
100050186
100050195
100050219
33 Giáo trình nội bộ môn : Sức bền vật liệu   620.1/GI-108T Trường  CĐ KT Cao Thắng, 2017 5 100049929
100049947
100050003
100050013
100050079
34 Giáo trình: Vật liệu cơ khí và công nghệ kim loại Trần Trọng Chính 620.1/GI-108T Trường  CĐ KT Cao Thắng, 2014 5 100049764
100049769
100049774
100049798
100049808
35 Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo Đào Khánh Dư 620.8/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2016 5 100049744
100049836
100049846
100049864
100049870
36 Giáo Trình Kỹ thuật An toàn Đặng Trung Dũng 620.8/GI-108T TRường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng , 2017 5 100049969
100049979
100049984
100050055
100050139
37 Tập bảng tra Dung sai lắp ghép Nguyễn Thành Lâm 620.8/T123B Trường CĐKT Cao Thắng, 2017 5 100049933
100049962
100050015
100050115
100050130
38 Hướng dẫn thực hành Khí nén - Thuỷ lực Nguyễn Thanh Phước 621.2/H561D Trường CĐKT Cao Thắng , 2013 5 100049752
100049765
100049779
100049807
100049822
39 Đề cương bài giảng Thực hành vận hành sửa chữa máy điện Đặng Thanh Tùng 621.3/Ð250C Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2013 5 100049998
100050028
100050053
100050099
100050111
40 Giáo trình Điện tử công suất Thượng Văn Bé 621.3/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2013 5 100049883
100049893
100049915
100049919
100049926
41 Giáo trình Lý thuyết mạch Phạm Văn Thành 621.3/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng, 2015 5 100049970
100049975
100049985
100050022
100050056
42 Giáo trình máy điện Đặng Thanh Tùng 621.3/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5 100050046
100050051
100050077
100050081
100050082
43 Giáo trình mô đun đo lường điện Lê Phong Phú 621.3/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng, 2014 5 100050009
100050032
100050037
100050071
100050094
44 Giáo trình Thí nghiệm máy điện Đặng Thanh Tùng 621.3/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật , 2017 5 100049874
100049875
100049877
100049879
100049881
45 Giáo trình Thực hành Kỹ thuật cảm biến Đinh Thị Thanh Hoa 621.3/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2015 5 100049930
100049940
100050036
100050061
100050062
46 Giáo trình Thực hành Trang bị điện Đỗ Chí Phi 621.3/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng, 2017 5 100049885
100049912
100049917
100049923
100049927
47 Giáo trình Trang bị điện Đỗ Chí Phi 621.3/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng, 2017 5 100049835
100049838
100049843
100049855
100049860
48 Giáo trình Xung - Số Thượng Văn Bé 621.3/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5 100050038
100050040
100050050
100050057
100050095
49 Hướng dẫn đồ án Trang bị điện Đỗ Chí Phi 621.3/H561D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng, 2017 2 100050223
100050224
50 Máy điện - Khí cụ điện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng 621.3/M112Ð Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5 100049974
100050012
100050063
100050074
100050089
51 Tài liệu thực hành điện tử cơ bản Võ Xuân Nam 621.3/T103L Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2016 5 100049939
100049944
100049989
100050069
100050107
52 Thực hành điện tử Công suất Hồ Văn Thới 621.3/TH552H Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2016 5 100049890
100049891
100049899
100049900
100049921
53 Giáo trình khí cụ điện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng 621.302 8/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5 100050150
100050155
100050160
100050165
100050169
54 Giáo trình môn học kỹ thuật điện Đỗ Chí Phi 621.302 8/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5 100050148
100050153
100050166
100050181
100050214
55 Giáo trình: Cung cấp điện Phạm Văn Thành 621.319/GI-108T Trường  CĐ KT Cao Thắng, 2017 2 100050226
100050227
56 Giáo trình: Cung cấp điện Phạm Văn Thành 621.319/Ð250C Trường  CĐ KT Cao Thắng, 2014 5 100049889
100049894
100049913
100049914
100049916
57 Hướng dẫn lắp đặt hệ thống điện tòa nhà thông minh LD DIDACTIC 621.32/H561D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2016 5 100049942
100049951
100049992
100049997
100050001
58 Bài giảng kỹ thuật đo lường điện Lê Phong Phú 621.37/B103G Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2015 5 100050182
100050206
100050209
100050210
100050215
59 Gíao trình vi xử lý (Tài liệu sử dụng  cho hệ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp) Tống Thanh Nhân, Nguyễn Trọng Khanh 621.38/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2017 5 100049968
100049978
100049980
100049983
100050070
60 Vi điều khiển PIC16F877A Nguyễn Trọng Khanh 621.38/V300Ð Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5 100050170
100050183
100050202
100050220
100050222
61 Giáo trình kỹ thuật điện tử Trần Thanh Trang 621.381/GI-108T Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng, 2014 5 100049887
100049896
100049903
100049908
100049918
62 Thực hành thiết kế hệ thống nhúng Huỳnh Xuân Dũng 621.381/TH552H Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5 100050159
100050187
100050192
100050198
100050218
63 Giáo trình vẽ điện tử Phạm Thành Nhân 621.381 04/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5 100049937
100049956
100049961
100050041
100050132
64 Bài tập lý thuyết mạch Ngô Bá Việt 621.381 32/B103T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5 100050158
100050163
100050171
100050173
100050178
65 Tài liệu thực hành : Kỹ thuật số Phùng Đức Bảo Châu 621.381 5/T103L Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5 100049991
100050073
100050078
100050084
100050088
66 Giáo trình thiết kế vi mạch số Nguyễn Thanh Nghĩa 621.381 59/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2017 5 100049873
100049876
100049878
100049880
100049882
67 Tài liệu thực hành Mạng Công nghiệp Huỳnh Xuân Dũng 621.382/T103L Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5 100049945
100049960
100049965
100050025
100050097
68 Mạng công nghiệp Huỳnh Xuân Dũng 621.3821/M106C Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2014 5 100050066
100050134
100050138
100050141
100050142
69 Giáo trình truyền nhiệt - Thiết bị trao đổi nhiệt (Dành cho hệ cao đẳng) Ngô Thị Minh Hiếu 621.402 2/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5 100050143
100050175
100050193
100050203
100050217
70 Giáo trình Kỹ thuật lạnh Lê Quang Huy 621.56/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5 100050191
100050196
100050207
100050208
100050213
71 Giáo trình thực hành lạnh cơ bản Trần Minh Trí 621.56/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5 100050185
100050188
100050190
100050200
100050212
72 Giáo trình CNC Nguyễn Văn Thông 621.8/GI-108T TRường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2016 5 100049750
100049815
100049820
100049825
100049858
73 Giáo trình máy gia công tia lửa điện NC và CNC Nguyễn Thành Lâm 621.8/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2015 5 100049780
100049789
100049792
100049805
100049869
74 Sổ tay thiết kế khuôn phun ép nhựa Võ Văn Cường 621.8/S450T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5 100049946
100049999
100050010
100050029
100050136
75 Giáo trình Nguyên lý máy Nguyễn Trung Định 621.801/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2015 5 100049884
100049901
100049906
100049920
100049924
76 Công nghệ khí nén Nguyễn Thanh Phước 621.815/C455N Trường CĐKT Cao Thắng, 2016 5 100049818
100049832
100049837
100049842
100049847
77 Giáo trình các phương pháp gia công phi truyền thống Đào Khánh Dư 621.815/GI-108T Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng, 2015 5 100049782
100049787
100049819
100049829
100049862
78 Giáo trình Công nghệ Chế tạo máy Nguyễn Phùng Tấn 621.815/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5 100049966
100049993
100050016
100050054
100050129
79 Giáo trình Công nghệ Chế tạo máy 2 Nguyễn Phùng Tấn 621.815/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5 100049994
100050020
100050030
100050106
100050116
80 Hướng dẫn bài tập lớn Công nghệ Chế tạo máy Nguyễn Phùng Tấn 621.815/H561D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5 100049995
100050075
100050076
100050092
100050131
81 Giáo trình  Chi tiết máy Nguyễn Văn Khưa 621.82/GI-108T Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2015 5 100049751
100049756
100049766
100049771
100049871
82 Giáo trình Bài tập lớn Chi tiết máy Nguyễn Văn Khưa 621.82/GI-108T Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5 100049772
100049778
100049802
100049865
100049872
83 Giáo trình Đồ gá trên máy cắt kim loại Đào Khánh Dư 621.82/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng , 2017 5 100049931
100050052
100050059
100050065
100050125
84 Giáo trình Hướng dẫn thực hành : Tiện phay 1 Nguyễn Phùng Tấn 621.82/GI-108T Trường  CĐ KT Cao Thắng, 2015 5 100049794
100049795
100049811
100049816
100049866
85 Giáo trình Hướng dẫn thực hành : Tiện phay 2 Nguyễn Phùng Tấn 621.82/GI-108T Trường  CĐ KT Cao Thắng, 2017 5 100050005
100050039
100050080
100050102
100050110
86 Giáo trình Hướng dẫn thực hành : Tiện phay 3 (Dùng đào tạo sinh viên cao đẳng kỹ thuật) Ngô Ngọc Tuyền 621.82/GI-108T Trường  CĐ KT Cao Thắng, 2017 5 100050149
100050154
100050164
100050174
100050179
87 Giáo trình Hướng dẫn thực hành : Tiện phay 4 (Dùng đào tạo sinh viên cao đẳng kỹ thuật) Ngô Ngọc Tuyền 621.82/GI-108T Trường  CĐ KT Cao Thắng, 2017 5 100050152
100050157
100050162
100050168
100050204
88 Giáo trình thực hành Nguội tháo lắp Lâm Hữu Hạnh 621.9/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao đẳng , 2015 5 100049743
100049777
100049831
100049863
100049867
89 Giáo trình máy cắt kim loại Võ Văn Cường 621.93/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5 100049941
100049949
100049950
100050014
100050120
90 Bài giảng thực hành tiện cơ bản Trần Thị Tư 621.942/B103G Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng , 2017 5 100050184
100050189
100050199
100050201
100050205
91 Giáo trình PLC S7 - 1200 Nguyễn Thủy Đăng Thanh 629.831 3/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5 100050144
100050167
100050172
100050177
100050194
92 Giáo trình Quản trị doanh nghiệp Bộ môn Kinh tế 658.04/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2014 5 100049803
100049840
100049845
100049854
100049859
93 Hướng dẫn sử dụng CREO 2.0 Nguyễn Trọng Anh Tuấn 671/H561D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2015 1 100050409
94 Giáo trình kỹ thuật nguội và thực tập nguội cơ bản Nguyễn Thành Lâm 671.3/GI-108T Trường CĐKT Cao Thắng, 2016 5 100049796
100049809
100049810
100049830
100049850
95 Giáo trình hàn điện cơ bản Tống Văn Trong 671.52/GI-108T Trường C ĐKT Cao Thắng, 2017 5 100049928
100049934
100050043
100050098
100050105
96 Giáo trình nguyên lý cắt kim loại Lưu Chí Đức 671.53/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5 100049971
100049977
100049981
100049982
100049987
97 Giáo trình thông gió và điều hòa không khí Nguyễn Hữu Quyền 697.9/GI-108T Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 2017 5 100050145
100050197
100050211
100050216
100050221
98 Cơ sở thiết kế khuôn phun ép nhựa Võ Văn Cường 745.2/C460S , 2017 5 100049938
100049948
100049953
100050112
100050121
99 Bóng chuyền Bộ môn Bóng chuyền-Bóng rổ-Bóng ném 796.325/B431C Thể Dục Thể Thao, 2003 5 100049976
100049986
100050044
100050126
100050133
100 Luật bóng chuyền (2001 - 20014): Luật bóng chuyền bãi biển Ủy Ban Thể Dục Thể Thao 796.325/L504B Thể dục Thể Thao, 2004 5 100050230
100050231
100050232
100050235
100050236
101 Giáo trình giảng dạy môn bơi lội Đại học Thể Dục Thể Thao 797.21/GI-108T Thể Dục Thể Thao, 2003 5 100049963
100050034
100050048
100050058
100050117
102 Giáo trình giảng dạy môn bơi lội Ủy Ban Thể Dục Thể Thao 797.348/GI-108T Thể Dục Thể Thao, 2003 5 100049935
100049964
100050090
100050096
100050101
CÁC TIN KHÁC