Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 028 38212360 (29)
 thuvien@caothang.edu.vn 
Liên kết website :
Đang online:  35
- Hôm nay:  135
- Tuần này:  798
- Tháng này:  5.721
- Tất cả:  765.837[ Đăng ngày: 06/09/2018 ]
Thư viện giới thiệu đến bạn đọc danh mục sách từ nhà cung cấp. Quý Thầy/Cô có nhu cầu xin liên hệ thư viện (Lầu 3 - dãy nhà C)

Số TT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Nhà XB

Năm XB

Đơn giá

đ/cuốn

1

Luật tố cáo

(có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) 

Lao động

2018

20.000

2

Luật an ninh mạng

(có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) 

Lao động

2018

18.000

3

Luật cạnh tranh

(có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) 

Lao động

2018

25.000

4

Luật quốc phòng

(có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) 

Lao động

2018

18.000

5

Luật Quy hoạch

 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) 

Lao động

2018

18.000

6

Luật Quản lý nợ công 

(có hiệu lực thi hành từ 01/7/2018)

Lao động

2018

18.000

7

Luật Lâm nghiệp

(có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019)

Lao động

2018

25.000

8

Luật các tổ chức tín dụng

Lao động

2018

30.000

1

Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổ, bổ sung năm 2017

Lao động

2017

77.000

 

2

Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi 2015

Lao động

2016

65.000

 

3

Bộ luật dân sự sửa đổi 2015

Lao động

2016

50.000

 

4

Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi 2015

Lao động

2016

60.000

 

5

Luật tố tụng hành chính sửa đổi 2015

Lao động

2016

45.000

 

6

Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Lao động

2017

25.000

 

7

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lao động

2017

15.000

 

8

Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Lao động

2017

25.000

 

9

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Lao động

2017

22.000

 

10

Luật trợ giúp pháp lý

Lao động

2017

15.000

 

11

Luật du lịch

Lao động

2017

18.000

 

12

Luật chuyển giao công nghệ

Lao động

2017

18.000

 

13

Luật trẻ em 2016

Lao động

2016

18.000

 

14

Luật báo chí 2016

Lao động

2016

18.000

 

15

Luật dược

Lao động

2017

30.000

 

16

Luật tín ngưỡng tôn giáo

Lao động

2017

18.000

 

17

Luật tín ngưỡng tôn giáo và văn bản hướng dẫn thi hành.

Lao động

2018

65.000

 

18

Luật tiếp cận thông tin

Tư pháp

2017

9.000

 

19

Luật trưng cầu ý dân

Lao động

2016

18.000

 

20

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và hội đồng nhân dân

Lao động

2016

25.000

 

21

Luật phí, lệ phí

Lao động

2016

18.000

 

22

Luật an toàn thông tin mạng

Lao động

2016

18.000

 

23

Luật kế toán

Lao động

2016

18.000

 

24

Luật tổ chức Chính phủ

Lao động

2015

15.000

 

25

Luật tổ chức chính quyền địa phương

Lao động

2015

25.000

 

26

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lao động

2015

30.000

 

27

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành

Lao động

2016

98.000

 

28

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Lao động

2015

18.000

 

29

Luật an toàn, vệ sinh lao động

Lao động

2015

25.000

 

30

Luật ngân sách Nhà nước

Lao động

2015

25.000

 

31

Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và nghị định hướng dẫn thi hành.

Lao động

2018

65.000

 

32

Luật giáo dục nghề nghiệp

Lao động

2015

18.000

 

33

Luật tổ chức Quốc hội

Lao động

2015

18.000

 

34

Luật Bảo hiểm xã hội

Lao động

2015

20.000

 

35

Luật nhà ở

Lao động

2015

25.000

 

36

Luật nhà ở và văn bản hướng dẫn thi hành

Lao động

2016

68.000

 

37

Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung

Lao động

2015

30.000

 

38

Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành

Lao động

2016

45.000

 

39

Luật đầu tư

Lao động

2015

20.000

 

40

Luật doanh nghiệp

Lao động

2015

30.000

 

41

Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành

Lao động

2016

150.000

 

42

Luật căn cước công dân

Lao động

2015

18.000

 

43

Luật hộ tịch và văn bản hướng dẫn thi hành

Lao động

2016

60.000

 

44

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014

LĐXH

2014

12.000

 

45

Luật xây dựng được sửa đổi, bổ sung năm 2014

LĐXH

2014

28.000

 

46

Luật phá sản

LĐXH

2014

20.000

 

47

Luật hôn nhân gia đình

Lao động

2016

18.000

 

48

Luật hôn nhân gia đình 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành

Lao động

2017

50.000

 

49

Luật bảo vệ môi trường

Lao động

2016

25.000

 

50

Luật bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành

Lao động

2016

115.000

 

51

Luật quốc tịch Việt nam

LĐXH

2014

10.000

 

52

Luật công chứng

LĐXH

2014

15.000

 

53

Luật đầu tư công

Lao động 2014

25.000

 

54

Luật giao thông đường thủy nội địa và VBHD

Lao động

2015

30.000

 

55

Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND

Lao động

2014

12.000

 

56

Hiến pháp 5 năm (1946, 1959, 1980, 1992, 2013

Lao động

2015

35.000

 

57

Bộ luật lao động đã được sửa đổi, bổ sung 2012

Lao động

2015

35.000

 

58

Bộ luật lao động và văn bản hướng dẫn thi hành.

Lao động

2015

98.000

 

59

Luật đất đai năm 2013

Lao động

2015

35.000

 

60

Luật đất đai 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành

Lao động

2017

140.000

 

61

Luật tiếp công dân

Lao động

2014

15.000

 

62

Luật thanh tra và văn bản hướng dẫn thi hành

Lao động

2018

75.000

 

63

Luật Đấu thầu 2013

Lao động

2014

20.000

 

64

Luật giám định tư pháp

Lao động

2014

20.000

 

65

Luật xử lý vi phạm hành chính và NĐ 97/CP- Hướng dẫn luật xử lý vi phạm hành chính.

Lao động

2015

40.000

 

66

Luật cán bộ công chức, viên chức

Lao động

2015

20.000

 

67

Luật thương mại

Lao động

2015

30.000

 

68

Luật giao thông đường bộ và VBHD thi hành

Lao động

2017

60.000

 

69

Luật biên giới quốc gia và văn bản hướng dẫn

Lao động

2016

13.000

 

70

Luật an ninh quốc gia và các VBHD thi hành

Lao động

2015

20.000

 

71

Luật khoa học công nghệ

Lao động

2015

20.000

 

72

Luật sở hữu trí tuệ

Lao động

2016

30.000

 

73

Luật giáo duc

Lao động

2015

20.000

 

1

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

Tác giả: TS.Trần Văn Biên

Thế giới

2017

520.000

2

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 ( Phần chung)

Tác giả: GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa

Tư pháp

2017

250.000

4

Bình luận khoa học ( Phần các tội phạm ) của Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung 2017.

Tác giả: Luật gia. Nguyễn Ngọc Điệp

Thế giới

2017

525.000

5

So sánh đối chiếu Bộ luật hình sự 1999, 2015 và Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tác giả: Luật gia. Nguyễn Ngọc Điệp

Thế giới

2018

395.000

6

Nhận thức khoa học về phần chung pháp luật hình sự Việt nam sau pháp điển hóa lần thứ ba Tác giả: TSKH.GS. Lê Văn Cảm

Đại học QGHN

2018

235.000

7

Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính (Theo BLHS năm 2017)

Tác giả: TS Nguyễn Kim Chi- TS Đỗ Đức Hồng Hà.

Công an nhân dân

2018

280.000

8

Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tác giả: TS. Trần Văn Biên

Thế giới

2017

385.000

9

Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tác giả: TS. Phạm Mạnh Hùng- Trường Đại học kiểm sát

Lao động

2018

450.000

10

Bình luận khoa học Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ tạm giam.

Tác giả: TS Trần Văn Biên

Hồng Đức

2017

398.000

11

Bình luận tội giết người và một số vụ án phức tạp.

Tác giả: TS Đỗ Đức Hồng Hà (Chủ biên)

Lao động

2018

250.000

12

Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2015.

Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tuấn

Tư pháp

2016

350.000

13

Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Tác giả: PGS, TS Trần Anh Tuấn

Tư pháp

2017

350.000

14

Bình luận Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật trọng tài thương mại và thực tiễn xét xử

Tác giả: Tưởng Duy Lượng- TAND tối cao

Tư pháp

2017

305.000

15

Bình luận khoa học Luật tố tụng hành chính 2015.

Tác giả: PGS, TS Vũ Thư

Hồng Đức

2016

460.000

16

Bình luận khoa học Luật đất đai 2013

Tác giả: TS. Phạm Thị Hương Lan

Lao động

2018

395.000

17

Bình luận chế định quản lý Nhà nước về đất đai trong luật đất đai năm 2013

Tác giả: TS. Trần Quang Huy

Tư pháp

2017

200.000

18

Bình luận khoa học Luật nhà ở năm 2014

Tác giả: TS Nguyễn Minh Oanh

Lao động

2018

280.000

20

Pháp luật về thừa kế và thực tiễn giải quyết tranh chấp.  Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Tuyết- TS Lê Kim Giang

Tư pháp

2017

125.000

21

Thời hiệu thừa kế và thực tiễn xét xử

Tác giả: Tưởng Duy Lượng

Tư pháp

2017

280.000

24

Hành chính Nhà nước và cải cách hành chính Nhà nước 

Tác giả: PGS.TS Ngô Thành Can

Tư pháp

2016

115.000

25

Tổng quan về luật quốc tế và các văn bản pháp luật 

Tác giả:: PGS.TS Nguyễn Thị Thuận

Lao động

2016

225.000

26

Luật kinh tế

Tác giả: TS Nguyễn Thị Dung ( Chủ biên)

Lao động

2017

280.000

27

Phương pháp định tội danh với 538 tội danh trong Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tác giả: Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp

Lao động

2018

480.000

28

Hỏi đáp pháp luật về phòng chống tham nhũng.  Tác giả: TS.Đỗ Đức Hồng Hà

Tư pháp

2016

68.000

29

Hỏi – Đáp pháp luật về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Tác giả: ThS. Hoàng Trung Thông

Công an nhân dân

2018

80.000

30

Hỏi đáp về phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em.

Tác giả: TS. Đỗ Đức Hồng Hà

Tư pháp

2018

40.000

32

Hỏi- Đáp các vấn đề pháp luật về hôn nhân gia đình, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, cư trú.

Lao động

2017

350.000

33

Hỏi - đáp các tình huống pháp luật về bảo trợ xã hội- Chính sách an sinh xã hội, chính sách người cao tuổi, người khuyết tật và đối tượng được bảo trợ xã hội.

Hồng Đức

2018

350.000

34

So sánh Luật Đất đai 2003 - 2013 và các văn bản về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại về đất.

Nông nghiệp

2018

395.000

35

So sánh Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 - 2014 và các văn bản pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình mới nhất.

Thế giới

2018

350.000

36

Cẩm nang soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng Dân sự, kinh tế, Lao động với các mẫu hợp đồng thông dụng nhất năm 2018.

Tác giả: Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp

Hồng Đức

2018

395.000

1

Cẩm nang pháp luật dành cho Hiệu trưởng trường học, chế độ, chính sách dành cho giáo viên, sinh viên, học sinh.

Lao động

2018

350.0000

2

Luật tố cáo được thông qua tại kỳ hợp thus 5 quốc hội khóa XIV (hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019) Luật khiếu nại và các văn bản hướng dẫn mới nhất

Hồng Đức

2018

350.000

3

Cẩm nang công tác quản lý quy hoạch, xây dựng- Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển quản lý và sử dụng nhà ở.

Lao động

2018

350.000

4

Chế độ chính sách mới đối với cán bộ, công chức, huấn luyện viên, giáo viên thể dục thể thao, công tác đào tạo, phát triển thể chất trong nhà trường.

Thế giới

2018

350.000

5

Quy định tiêu chuẩn, bảo hiểm cháy nỗ- Hướng dẫn công tác thanh tra, áp dụng trọng tâm luật phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ quan, đơn vị

Lao động

2018

395.000

6

Hướng dẫn chi tiết thi hành luật thi đua, khen thưởng và hoạt động bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng mới nhất.

Hồng Đức

2018

350.000

7

Sổ tay pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo quy định chi tiết thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Thanh hóa

2018

350.000

8

Luật tiếp công dân, Luật trưng cầu ý dân và các văn bản có liên quan.

Lao động

2018

350.000

9

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Hồng Đức 2018

350.000

10

Luật cán bộ, công chức- Luật viên chức- Quy định về đào tạo, đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Lao động 2018

350.000

11

Luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và văn bản hướng dẫn mới nhất.

Lao động

2017

395.000

12

Chính sách mới về tiền lương, Bảo hiểm xã hội và tiêu chuẩn định mức các khoản chi ngân sách Nhà nước.

Tài chính

2018

350.000

13

Chính sách tăng lương, điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động.

Lao động

2018

395.000

14

Luật xử lý vi phạm hành chính và giải đáp các tình huống về xử lý vi phạm hành chính.

Lao động

2018

395.000

15

Hệ thống toàn văn Luật đất đai và các Nghị định, Thông tư, Quyết định hướng dẫn thi hành.

Nông nghiệp

2018

395.000

16

Sổ tay pháp luạt về phòng chống ma túy Quy định về danh mục chất ma túy và tiền chất ma túy trong cộng đồng và học đường.

Thế giới

2018

350.000

17

Luật bảo vệ môi trường – Quy định mứi về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường.

Lao động

2018

350.000

18

Cẩm nang soạn thảo ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự, kinh tế, lao động với các mẫu hợp đồng thông dụng nhất năm 2018.

Hồng Đức

2018

395.000

19

Tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị dùng trong trường học.

Thế giới

2018

350.000

20

Luật đầu tư công, Luật đấu thầu- Quy trình kiểm toán và các văn bản mới hướng dẫn về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong cơ quan Nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Tài chính

2018

450.000

21

Luật đấu thầu-Luật cạnh tranh & giải đáp một số tình huống thường gặp về hoạt động đấu thầu, chào hàng cạnh tranh

Lao động

2018

350.000

22

Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp.

(Theo Thông tư 107/2017/TT- BTC ngày 10- 10- 2017 của Bộ Tài chính)

Kinh tế

TP HCM

2017

350.000

23

Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học- Quy định thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

Tài chính

2018

350.000

24

Hướng dẫn thực hiện Luật quản lý, sử dụng tài sản công- Quy định mới về quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan Nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập và tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước.

Tài chính

2018

350.000

25

Hướng dẫn chuyển  đổi từ Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước cũ sang hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước mới năm 2018.

Tài chính

2018

350.000

26

Cẩm nang công tác giáo dục trong trường học và chính sách dành cho giáo viên, học sinh, sinh viên

Thế giới

2017

350.000

 

27

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho giáo viên, lãnh đạo trường học.

Lao động

2018

350.000

 

28

Quy định chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ nhà giáo giáo dục và chính sách quản lý tài chính trong trường học

Thế giới

2017

350.000

 

29

Cẩm nang công tác thư viện.

Lao động

2017

350000

 

1

Cẩm nang dành cho Bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở và công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thế giới

2018

350.000

2

Điều lệ Đảng- Công tác xây dựng, quản lý, chỉnh đốn Đảng- Những việc cần làm tại các cơ quan, đoàn thể.

Thế giới

2018

365.000

3

Những quy định mới về xử lý kỷ luật đảng viện vi phạm và công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Hồng Đức

2018

350.000

4

Sổ tay công tác Đảng & các quy định pháp luật cần biết dành cho bí thư đảng bộ, chi bộ

Thế giới

2018

350.000

5

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018- Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hồng Đức

2018

350.000

6

Chủ tịch Hồ Chí Minh tấm gương sáng mãi cho muôn đời.

Hồng Đức

2017

365.000

7

Cẩm nang nghiệp vụ dành cho bí thư, phó bí thư đảng bộ, chi bộ và  thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Thế giới

2018

350.000

8

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim Nhân Dân

Hồng Đức

2017

365.000

9

Dấu ấn của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải với đổi mới và hội nhập kinh tế tại Việt Nam

Thế giới

2018

365.000

10

Chủ quyền biển đảo và biên giới trên đất liền Việt nam- Trung quốc, tiến tới vì hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, phát triển

Hồng Đức

2017

350.000

11

Cẩm nang quản lý tài chính, tài sản tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính trong hoạt động công đoàn.

Hồng Đức

2017

350.000

12

Các quy định mới về chế độ chính sách đối với công đoàn quy định về thanh tra, xử lý kỷ luật trong tổ chức cơ quan.

Hồng Đức

2017

350.000

13

Cẩm nang công tác dành cho công đoàn nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn vì lợi ích đoàn viên

Thế giới

2018

350.000

14

Tìm hiểu nghiệp vụ công tác công đoàn nâng cao năng lực và trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp

Thế giới

2018

350.000

1

Tìm hiểu Luật hành chính

Tác giả:  Nguyễn Phúc Thành

Hồng Đức

2017

80.000

2

Hướng dẫn học môn Luật hành chính

Lao động

2016

45.000

3

Hướng dẫn môn học Lý luận nhà nước và pháp luật

Tư pháp

2016

90.000

4

Hướng dẫn môn học Luật Dân sự - Tập 1

Tư pháp

2017

135.000

5

Hướng dẫn môn học Luật Dân sự - Tập 2

Tư pháp

2017

135.000

6

Giáo trình luật dân sự Việt Nam- Tập 2

(Đại học luật Hà Nội)

CAND

2015

48.000

7

Giáo trình Luật Hình sự (phần các tội phạm)

 Tập 1 (Đại học luật Hà Nội)

CAND

2018

62.000

8

Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ

(Đại học luật Hà Nội)

CAND

2017

45.000

9

Giáo trình Luật thi hành án dân sự

(Đại học luật Hà Nội)

CAND

2017

67.000

10

Giáo trình Luật quốc tế

(Đại học luật Hà Nội)

CAND

2017

72.000

11

Hướng dẫn học tập - tìm hiểu Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.

Lao động

2016

45.000

12

Giáo trình lịch sử Nhà nước và pháp luật

(Đại học luật Hà Nội)

CAND

2015

76.000

13

Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài

(Đại học luật Hà Nội)

CAND

2015

73.000

14

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt nam

(Đại học luật Hà Nội)

CAND

2015

80.000

15

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt nam

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Động

CTQG

2016

50.000

16

Giáo trình tư pháp Quốc tế

(Đại học luật Hà Nội)

CAND

2016

40.000

17

Giáo trình triết học

(Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CTQG

2015

45.000

18

Giáo trình xây dựng Đảng về tổ chức

(Học viện báo chí tuyên truyền)

CTQG

2014

48.000

19

Hỏi- Đáp môn chủ nghĩa xã hội khoa học

( Học viện CTQG Hồ Chí Minh)

CTQG

2016

36.000

20

Hướng dẫn học và ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh 

Tác giả: TS. Nguyễn Phước Dũng

CTQG

2018

64.000

21

Giáo trình Luật lao động Việt nam

(Đại học luật Hà Nội)

CAND

2015

84.000

22

Giáo trình lý luận Nhà nước và Pháp luật

ĐHQG Hà Nội

162.000

23

Giáo trình luật lao động Việt Nam

ĐHQG Hà Nội

96.000

24

Giáo trình luật hình sự Việt Nam (phần các tội phạm) tập 2

ĐHQG Hà Nội

86.000

25

Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người

CTQG

160.000

26

Giáo trình Luật hành chính Việt Nam

ĐHQG Hà Nội

210.000

27

Giáo trình Lý Luận và Pháp Luật về Phòng, Chống Tham Nhũng

ĐHQG Hà Nội

144.000

28

Giáo trình Tư pháp Quốc tế

ĐHQG Hà Nội

150.000

29

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam

ĐHQG Hà Nội

360.000

30

Giáo trình Luật hợp đồng: Phần chung

ĐHQG Hà Nội

127.000

31

Giáo trình Luật thương mại: Phần Chung và thương nhân

ĐHQG Hà Nội

85.000

32

Giáo trình Công nghệ giáo dục

ĐHQG Hà Nội

99.000

33

Giáo trình tâm lý học phát triển

ĐHQG Hà Nội

68.000

34

Giáo trình Tâm lý học xã hội

ĐHQG Hà Nội

94.000

35

Giáo trình Tâm lý học quản lý

ĐHQG Hà Nội

92.000

36

Giáo trình Văn học Ấn Độ

ĐHQG Hà Nội

180.000

37

Giáo trình Triết học Phương Tây hiện đại

ĐHQG Hà Nội

87.000

38

Giáo trình logic học biện chứng

ĐHQG Hà Nội

78.000

39

Giáo trình xã hội học môi trường

ĐHQG Hà Nội

60.000

40

Giáo Trình gia đình học

ĐHQG Hà Nội

75.000

41

Giáo trình giáo dục gia đinh

ĐHQG Hà Nội

60.000

42

Giáo trình quan hệ quốc tế ở khu vực châu á thái  bình dương

ĐHQG Hà Nội

65.000

43

Giáo trình lập trình Linux nâng cao

ĐHQG Hà Nội

76.000

44

Giáo trình Tâm lý học Kinh tế

ĐHQG Hà Nội

68.000

45

Giáo trình Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

ĐHQG Hà Nội

50.000

46

Giáo trình Tâm lý học lâm sàng

ĐHQG Hà Nội

149.000

47

Giáo trình Tham vấn tâm lý

ĐHQG Hà Nội

75.000

48

Giáo trình phương pháp nghiên cứu Tâm lý học

ĐHQG Hà Nội

68.000

Tổng cộng


CÁC TIN KHÁC