Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 028. 8212360 (29) 
 thuvien@caothang.edu.vn 
Liên kết website :
Đang online:  56
- Hôm nay:  603
- Tuần này:  1.794
- Tháng này:  19.522
[ Đăng ngày: 22/01/2019 ]
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
THƯ VIỆN
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
V/v nhận thẻ giảng viên tháng 01/2019

Thư viện kính mời các giảng viên có tên trong danh sách dưới đây đến thư viện (Tầng 3 - nhà C) nhận thẻ.
TT HỌ TÊN ĐƠN VỊ
1 071715100 LÊ PHƯƠNG BÌNH Bộ môn Kinh tế
2 010215078 ĐÀO THỊ LỆ HẰNG Khoa Giáo dục Đại cương
3 010215073 VÕ VĂN NHÂN Khoa Giáo dục Đại cương
4 010215077 TRẦN THỊ PHƯƠNG Khoa Giáo dục Đại cương
5 010215074 VŨ MINH PHƯƠNG Khoa Giáo dục Đại cương
6 010215075 NGUYỄN THANH THÙY TRANG Khoa Giáo dục Đại cương
7 010215076 HÀ HUYỀN HOÀI VÂN Khoa Giáo dục Đại cương
8 010225045 VÕ VĂN ĐỊNH Khoa Giáo dục Đại cương
9 010225032 HUỲNH PHƯƠNG HẰNG Khoa Giáo dục Đại cương
10 010225033 TRẦN THỊ KIM NGÂN Khoa Giáo dục Đại cương
11 010225034 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO Khoa Giáo dục Đại cương
12 013515015 HUỲNH TRỌNG NGHĨA Khoa Điện – Điện lạnh
13 013515014 PHAN MINH TÂN Khoa Điện – Điện lạnh
14 013535011 TRẦN XUÂN AN Khoa Điện – Điện lạnh
15 013535012 VÕ THIỆN MỸ Khoa Điện – Điện lạnh
16 012410068 NGUYỄN VĂN NGUYÊN Khoa Cơ khí Động lực
17 013530042 NGUYỄN QUỐC HỒNG Khoa Điện – Điện lạnh
18 013530043 TRẦN CHÍ LÂM Khoa Điện – Điện lạnh
19 011310073 TRẦN HỮU LỘC Khoa Cơ khí
20 011310074 LÊ VĂN NHÂN Khoa Cơ khí
21 011310076 HOÀNG ĐỨC PHƯƠNG Khoa Cơ khí

CÁC TIN KHÁC