Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0902 907 509
 nguyenvanhienit@gmail.com
Liên kết website :
Đang online:  63
- Hôm nay:  109
- Tuần này:  351
- Tháng này:  9.669
- Tất cả:  547.138
[ Đăng ngày: 24/05/2016 ]

Việc đánh giá các kịch bản chuyển đổi năng lượng hạt nhân (nuclear energy transition) đòi hỏi có những công cụ mô hình hóa thích hợp. Ấn phẩm mô tả công cụ của IAEA, phần mềm MESSAGE (Model for Energy Supply System Alternatives and their General Environmental Impacts).

 

Công cụ này mô phỏng sự phát triển của một hệ thống năng lượng hoàn chỉnh và đưa ra một nền tảng thuận tiện cho việc mô hình hóa và phân tích các hệ năng lượng hạt nhân (NES) do nó có khả năng mô hình hóa rất hiệu lực các công nghệ hạt nhân với những đặc thù riêng của chúng. Công cụ còn giúp:

  • tạo ra bản mô tả toàn thể một NES với những tham số phụ thuộc thời gian dùng cho quy hoạch dài hạn;
  • khẳng định tính khả thi của một NES thông qua sự tương quan và nhất quán của tất cả thành tố trong NES khi tính đến tất cả các hạn chế (constraints) và điều kiện biên đặt lên hệ thống;
  • cân đối nguyên liệu hạt nhân trong một chu trình nhiên liệu nhiên liệu khép kín và xác định những yêu cầu của chu trình nhiên liệu.

Ngoài ra, nó hỗ trợ người dùng trong việc cân nhắc những hệ năng lượng khác bằng cách so sánh các phương án khác nhau trên bình diện nhu cầu nhiên liệu cũng như thể tích và độ độc hại của chất thải. Ấn phẩm đưa ra hướng dẫn chi tiết cách thức xây dựng những mô hình toán học để thể hiện các hệ thống năng lượng hạt nhân phức hợp trong khuôn khổ của công cụ MESSAGE.

 

STI/PUB/1718, 126 pp.; 110 figs.; 2016; ISBN: 978-92-0-109715-6, English, 39.00 Euro

  

  • Có thể xem phiên bản điện tử tại:   

http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10861/Modelling-Nuclear-Energy-Systems-with-MESSAGE-A-User-s-Guide

Theo Viện Năng Lượng Nguyên Tử VN
CÁC TIN KHÁC