Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 028. 8212360 (29) 
 thuvien@caothang.edu.vn 
Liên kết website :
Đang online:  11
- Hôm nay:  113
- Tuần này:  2.518
- Tháng này:  9.801
[ Đăng ngày: 31/01/2018 ]

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
THƯ VIỆN
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
V/v nhận thẻ giảng viên đợt 1 tháng 01/2018

Thư viện mời các giảng viên có tên trong danh sách dưới đây đến thư viện (Tầng 3 - nhà C) nhận thẻ.

MTV HO TEN CHUCDANH ĐƠN VỊ
12410063 HUỲNH HẢI ĐĂNG Giảng viên Khoa Cơ khí Động lực
12410064 LÊ TRUNG HIẾU Giảng viên Khoa Cơ khí Động lực
12410066 LÊ QUỐC TRẠNG Giảng viên Khoa Cơ khí Động lực
13013.1.009 ĐỖ HIẾU TÂM Giảng viên TG Khoa Điện - Điện lạnh
13510064 PHẠM DUY PHƯỚC Giảng viên Khoa Điện – Điện lạnh
13520067 NGÔ MINH HOÀNG Giảng viên Khoa Điện – Điện lạnh
14014.2.016 ĐỖ THỊ NGỌC MAI Giảng viên TG Khoa Điện tử  - Tin học
14014.2.017 ĐOÀN NGUYÊN MỸ Giảng viên TG Khoa Điện tử  - Tin học
14014.2.018 NGUYỄN VĂN PHƯỚC Giảng viên TG Khoa Điện tử  - Tin học
14014.2.019 TRẦN MỸ THẨM Giảng viên TG Khoa Điện tử  - Tin học
14014.2.020 CAO THỊ XUÂN THÙY Giảng viên TG Khoa Điện tử  - Tin học
14014.2.021 NGUYỄN NHẬT TIẾN Giảng viên TG Khoa Điện tử  - Tin học
14630023 NGUYỄN ĐỨC ANH Giảng viên Khoa Điện tử – Tin học
10220018 NGUYỄN NGỌC BÍCH Giảng viên Khoa Giáo dục Đại cương
10010.1.073 PHẠM THỊ BÍCH HUYỀN Giảng viên TG Khoa Giáo dục Đại cương
10010.1.074 LÊ HOÀNG HUY Giảng viên TG Khoa Giáo dục Đại cương
10010.1.075 PHẠM VĂN MẠNH Giảng viên TG Khoa Giáo dục Đại cương
10010.1.076 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG Giảng viên TG Khoa Giáo dục Đại cương
10010.1.077 NGUYỄN TRUNG DƯƠNG Giảng viên TG Khoa Giáo dục Đại cương
10010.1.078 LÊ TRỌNG HUỲNH Giảng viên TG Khoa Giáo dục Đại cương
10010.1.079 LÊ MINH NHỰT Giảng viên TG Khoa Giáo dục Đại cương
10010.1.080 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Giảng viên TG Khoa Giáo dục Đại cương

THƯ VIỆN
CÁC TIN KHÁC